Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 586
Registr. kuupäev 3.3.14
Kaebuse osapooled Euroopa parlamendi liige Kristiina Ojuland Eesti Päevalehe kirjutise “Kolm ööd luksushotellis võib võtta Kristiina Ojulandilt parlamenditöö” (1.3.14, K.Pihl) kohta.
Sisu faktivead ja süüdistatu seisukohtade ebakorrektne esitus
ASN lahend 10.6.14 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Euroopa Parlamendi liikme Kristiina Ojulandi kaebust Eesti Päevalehe kirjutise “Kolm ööd luksushotellis võib võtta Ojulandilt parlamenditöö” (Kristjan Pihl, 1.3.2014) kohta.

Kaebuse kohaselt sisaldab artikkel hulga ebatäpseid väiteid, millel põhinevad artiklis esitatavad halvustavad ja solvavad hinnangud, s.h “teemaga mittehaakuvate stereotüüpide inkrimineerimine, nagu “luksusearmastus”, “intriigid” jms”. Süüdistatava seisukohta artiklis sisuliselt esitatud ei ole, sest ajakirjanik esitas oma küsimused ebasobival ajal ning Kristiina Ojulandil ei olnud ajakirjaniku antud lühikese aja jooksul Frankfurti lennujaamas võimalik neile ammendavalt vastata. Et Kristiina Ojuland oli varem juba kokku leppinud EPLiga samasse kontserni kuuluvale Delfile videointervjuu andmise samal teemal, tegi kaebuse esitaja ajakirjanikule ettepaneku ka selle loo jaoks kasutada videointervjuus räägitavat. Kristiina Ojuland teeb asjaolust, et ajakirjanik ei mallanud kõiki seotud asjaolusid välja selgitada, vaid kirjutas kritiseeriva artikli ilma kaebuse esitajat sisuliselt ära kuulamata, järelduse, et ajakirjaniku tegevuse eesmärgiks ei olnudki avaliku huvi rahuldamine. Kaebuses märgitakse, et peatoimetaja Ojulandi artiklijärgsele pöördumisele isegi ei reageerinud.

Eesti Päevaleht ega ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Kuigi artiklis tõstetud küsimused poliitikute autonoomia kohta on avaliku huvi seisukohalt õigustatud, ei teeni need esitatud viisil avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet (nagu nõuab EAEK p 1.2). Tõde on siinkohal selgelt prioriteetne väärtus.

Järeldused, mis on kirjutises esile toodud, pidanuks olema faktiliselt tõendatud. Artiklis pole süüdistavatele ja hinnangulistele seisukohtadele tõendust toodud, lisaks viitab Kristiina Ojuland kaebuses kuuele suuremale ebatäpsusele.

Et tegemist ei olnud aegkriitilise looga, mille avaldamine ei saaks asjaolude täpsustumiseni oodata, puudus toimetusel ja ajakirjanikul tarvidus kaebuse esitajat ajaliselt survestada – seda enam, et kokku oli juba lepitud samal teemal intervjuu andmine Delfile, millel on EPLiga ühine uudistetoimetus.

EAEK p 5.2 kohaselt pidanuks toimetus Kristiina Ojulandi ilmumisjärgse pöördumise põhjal avaldama vastulause.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi