Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 58
Registr. kuupäev 12.5.94
Kaebuse osapooled Eesti Kirikute Nõukogu Pühapäevalehe vastu ("Ad maiorem dei gloriam", 2.4.94)
Sisu Laim, solvang, jõhker ateistlik propaganda
ASN lahend 15.6.94 otsus vabastav

15. juunil 1994 arutas Avaliku Sõna Nõukogu Eesti Kirikute Nõukogu kaebust Pühapäevalehe peale. 2. aprillil PPLs ilmunud Juhan Kruusi kirjutis Ad maiorem Dei gloriam sisaldab EKN arvates laimu, jämedat solvangut ja jõhkrat ateistlikku propagandat. Kaebaja peab lubamatuks (õigusvastaseks) jumalateenistuse nimetamist "kannibalistlikuks orgiaks".

Vastuses ASN järelepärimisele ütleb PPL peatoimetaja Toomas H. Liiv, et kõnealuse kirjutise tekst kooskõlastati enne ilmumist preester Rein Õunapuuga ning ka ilmumise järel toimunud telefonivestluses jõuti tema arvates "pooli rahuldavale arusaamale". Toimetaja ei jaga Kirikute Nõukogu seisukohta selles, et tegu on Eestis traditsiooniliselt tegutsevate Kirikute ja nende liikmete au ja väärikuse solvamisega ega pea põhjendatuks artikli nimetamist õigusvastaseks teoks. Ka ei pea T.H.Liiv kiriku jaoks solvavaks Aquino Thomase, katolitsismi ametlikuks filosoofiaks kuulutatud skolastilise süsteemi looja, tsiteerimist: "Kristust süüakse, Kristust juuakse, sest et ta ise on kohal. Sõna kaudu, salaja, ühtub leiva, veiniga. Iseennast patustele palub elu leivaks ta." Toimetaja möönab, et fraasi "orgia" kasutamist püha armulauatseremoonia kohta ning selle nimetamist "inimesesöömiseks" võib pidada liialduseks ning vabandab autori teadmatusest tulenenud eksituse pärast.

Avaliku Sõna Nõukogu arvates on kõnealune artikkel eelkõige hariv artikkel ega leidnud selles olulisi eksimusi hea ajakirjandustava vastu. Ka on Pühapäevaleht autori teadmatusest tulenenud vääratuse pärast juba vabandanud.

Kui süüvida kristluse tekkimise algaegadesse, võib sealt leida väga palju sugemeid paganausust. Nii ka armulaua sakrament, milles usklikud saavad leiva ja viina näol osa Kristuse ihust ja verest, ei ole midagi muud, kui muistse jumalasöömise kombe teisendus. Seega täiendit "kannibalistlik" tuleb pidada tõepoolest ekslikuks, kuna tähendab inimesesöömist. Sõna "orgia" kasutamist ei pea ASN vääraks, kuna 1938.a. ilmunud Eesti Entsüklopeedia annab sõnale alljärgneva selgituse. Orgia (kr.) - vanakreeka usuline pidu müsteeriumide, eriti Dionysose kultuses. Orgiast osavõtjaid ehk orgiaste iseloomustas muusika ja tantsu abil esile kutsutud ekstaatiline olek, millega taotleti jumalusega ühinemise tunnet.

Jalus Esilehele Tagasi