Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 567
Registr. kuupäev 30.5.13
Kaebuse osapooled Veteranajakirjanik Jaroslav Tolstikov (ajakirjanike liidu vahendusel) venekeelse Postimehe kohta.
Sisu Kokkulepitud artikli mitteavaldamine ja tagasisidest hoidumine
ASN lahend 17.6.13 Seisukoht: toimetusel tuleks mõistlikul moel anda tagasisidet välisautorile ka siis, kui mingil põhjusel ei saa pakutud kaastööd avaldada. Eriti kui avaldamiseks on sõlmitud eelkokkulepe

SEISUKOHT

Avaliku Sõna Nõukogu arutas veteranajakirjaniku Jaroslav Tolstikovi (Eesti Ajakirjanike Liidu edastatuna) kaebust venekeelse Postimehe kohta.

Kaebuse kohaselt pole ajaleht avaldanud artiklit “Треть населения - пенсионеры: А наше мнение им “до лампочки”” (artikkel kõneleb pensionäride olukorrast, põhinedes usutlusel pensionäride liidu ühe juhiga) ega andnud ka ühtegi selgitust selle võimalikust edasisest käekäigust. Samas oli loo suhtes eelnev kokkulepe vastutava toimetajaga, kellega enam ei õnnestu telefonitsi üldse kontakti saada.

Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et käesolevas asjas ei ole võimalik hinnangut anda, eriti põhjusel, et toimetus ei ole soovinud küsimusse selgust tuua. Ka ei ole tegu tavapärase ilmunud ajakirjandusliku materjali analüüsiga.

Ajakirjanduseetikat puudutab käeolev juhtum aga ajakirjandusorganisatsiooni sisuvalikute läbipaistvuse aspektist. Toimetusel on vaieldamatu õigus otsustada, kelle kirjutisi ja millistel tingimustel avaldab. Et aga ajakirjandusorganisatsioon pretendeerib ühiskonna mõjutaja rollile, on avalikkusel õigustatud ootus, et toimetus oma sisuvaliku otsustusi ka põhjendaks: nii avalikkusele kui ka autoritele ja allikatele. Ainult sellisel juhul saab avalikkus otsustada, kas sisuvaliku mõjutajaks on professionaalsed kriteeriumid ja väärtused.

Olukorras, kus ajakirjanduslike väljaannete sisuvalikuid mõjutavad aina enam majandus- ja/või poliitilised huvid, on ajakirjandusorganisatsioonide usaldusväärsus ja läbipaistvus ühed olulisemad ajakirjanduseetikaga seotud väärtused.

Samuti on elementaarne, et toimetused suhtuvad nii potentsiaalsetesse autoritesse kui juhuslikesse kaastöö pakkujatesse lugupidamisega, isegi kui kaastöö kvaliteet ei võimalda seda avaldada.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi