Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 544
Registr. kuupäev 12.4.12
Kaebuse osapooled Hillar Kohv ajakirja Vaimupuu juhtkirja (nr 3/2012; J.Muru) kohta.
Sisu meelevaldne solvav hinnang
ASN lahend 16.10.12 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Hillar Kohvi kaebust ajakirja Vaimupuu juhtkirja (Janek Muru, märts 2012) kohta.

Kaebuse esitajalt ilmus ajakirjas artikkel “Otsekohene ja aus Leida Kask” ning ta on nördinud, et juhtkiri nimetab teda “vaimse puudega nooreks”. Kaebuse kohaselt vastas kaebuse esitaja pretensioonile ajakirja toimetaja Kerttu Rakke alias Kadi Kuus, kelle tõlgenduses on Tori Sotsiaalmaja kliendiks olemine aluseks väitele Kohvi vaimupuude kohta. Kohv küsib oma kaebuses: “Kuidas saab sellise arvamuse põhjal kohe avalikult kirja panna, et ma olengi vaimupuudega? Sotsiaalmajas käivad ka terved inimesed, sest seal on erinevad tegevusringid, taaskasutustuba jne.”

Vaimupuu toimetus ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Kaebuse esitaja tsiteerib toimetuse nimel vastuse saatnud Kerttu Rakket: “Vabandan, kui sinu mainimine vaimupuudega inimeste ridades Sulle kuidagi meelepaha valmistas. Kuna oled Tori Sotsiaalmaja klient, siis loomulikult eeldasime, et oled ametlikult vaimupuudega. See ei ole viga: paljud ilma igasuguse puudeta inimesed ei oska end kirjalikult väljendada. Sina oskad. See on tore! Samas, kui me poleks arvanud, et oled vaimupuudega, poleks me seda lugu avaldanud. Vähemalt mitte sellisel kujul.”

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajakiri Vaimupuu on rikkunud head ajakirjandustava.

Hillar Kohv on kirjutanud positiivse portreeloo sotsiaalselt aktiivsest vanaprouast, keda ta isiklikult teab. Toimetuse ülesanne on autorkonnale teadaolevana kehtestada avaldamiskriteeriumid ning lugude valikul nendest lähtuda. Kui artikli käsikiri vajanuks töötlust, siis pidanuks toimetus seda koostöös autoriga tegema. Artikli avaldamine vastutuleku korras, tulenevalt autori “vaimsest puudest”, kõlab küüniliselt.

Kontekstiliselt kõlab küünilise irvitava sildistamisena ka juhtkirjas Hillar Kohvi nimetamine “vaimupuudega nooreks”. Kohv on avalikkusele siiski sedavõrd tuntud isik, et toimetusele ei saa teadmata olla tema vanus – on ju ta vanem nii peatoimetaja Janek Murust kui ka toimetuse nimel vastuse läkitanud Kerttu Rakkest.

Puudub avalikust huvist lähtuv põhjendus väitele artikli “Otsekohene ja aus Leida Kask” autori nimetamiseks “vaimupuudeliseks”. Ajakirjanduseetika koodeksi p 4.6 taunib nii andmete kui ka arvamuste avaldamist inimeste tervise (nii vaimse kui ka füüsilise) seisundi kohta. Koodeks teeb erandi vaid juhtudel, kui andmesubjekt on ise avaldamisega nõus või avaldamine on avalikes huvides. Kumbki erandtingimus pole käesoleval juhul täidetud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi