Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 541
Registr. kuupäev 27.4.12
Kaebuse osapooled Toitumisterapeudid Annely Soots ja Sirli Kivisaar Terviselehe kirjutise "Toitumisterapeudid pakuvad ohtlikku teenust" (viitega M.Vällikule, 13.3.12) kohta
Sisu mainekahju
ASN lahend 18.5.12 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas toitumisterapeutide Annely Sootsi ja Sirli Kivisaare kaebust Terviselehe kirjutise “Toitumisterapeudid pakuvad ohtlikku teenust” (viitega Martin Vällikule, 13.3.12) kohta.

Kaebuse kohaselt kirjutatakse artiklis negatiivselt teatavatest toitumisterapeutidest Inglismaal. Seejärel – olles loetlenud näiteid Inglismaa toitumisterapeutide küündimatusest – hoiatatakse lugejaid Eestis tegutsevate toitumisterapeutide Annely Sootsi ja Sirli Kivisaare eest, kes üritavat siin “oma assotsiatsiooni” (mõeldud on Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni – ETTA) ja koolituskavade kaudu “omasuguseid juurde toota”. Kaebusele allakirjutanud Annely Soots ja Sirli Kivisaar on Tartus asuva Tervisekooli õppejõud, ise kooli lõpetanud ja pädevuseksami sooritanud terapeudid. Vastuseks protestikirjale vastas neile Terviselehe toimetaja, et mitmetest allikatest saadud informatsiooni põhjal on nende tegevus meditsiiniliselt ebapädev ja orienteeritud ärile, millest piisab, et avalikkust hoiatada ning avaldatu eest mitte vabandada. Kaebuse esitajate arvates pole aga toimetus oma halvas toonis hinnanguid, võrdlusi ja ütlusi faktidega põhistanud.

Kaebuse esitajate hinnangul on vaja ka, väitmaks, et toitumisteraapia Suurbritannias on üldiselt ebakvaliteetne ja isegi ohtlik, esitada väga kaalukad tõenduspõhised argumendid. Kui Inglismaal ongi toitumisterapeute, kelle kompetentsus on kaheldav või kes lisaks põhierialale kasutavad ka teisi (mõnede arvates küsitava väärtusega) tehnikaid, siis sellest ei saa teha automaatseid järeldusi Eesti toitumisterapeutide kohta. Kaebuse esitajad rõhutavad, et ühelgi toitumisterapeudil – ei Inglismaal ega Eestis – ole keelatud omada ega rakendada mistahes muid kvalifikatsioone, nt olla Hiina meditsiini arst, kes valdab iridodiagnostikat jne. “Üks meie toitumisterapeutidest on näiteks põhierialalt psühhiaater,” kirjutavad kaebuse esitajad. Pärast kõnealuse artikli avaldamist palusid kaebuse esitajad Terviselehe toimetajalt võimalust väljaande lugejatele selgitada, milles tegelikult seisneb toitumisteraapia ning kirjeldada täpsemalt pakutavat teenust. Selle võimaluse andmisest toimetus keeldus ja soovitas neil oma äri ajamiseks osta neilt reklaamipinda. Ka artiklile järgnenud kirjavahetus lehe toimetaja Aleksander Laanega oli olnud äärmiselt ebameeldiv.

Terviselehe toimetaja Aleksander Laane selgitas ASNile, et refereeritud uuring on tõenduspõhine, ja näeb probleemi selles, et “kaebajad ei oska või ei taha uuringuid lugeda või neist aru saada”. Seisukohavõtt ETTA suhtes pärineb toimetaja kinnitusel uuringul ning kaebajate seisukohtadega tutvumisel, sh neil seisukohtadel, mida on esitletud avalikult ETTA egiidi alt. Selle raames toimetaja märgib selgituses: “Näiteks pH-toitumine pole isegi mitte pseudoteadus. Muideks, vere pHd reguleeritakse kopsude ehk hingamisega, mitte söögi-joogi abil – lihtsalt füsioloogiline fakt, mida “toitumisterapeudid” ei tea või teada ei taha. ‘Meeldib-ei meeldi’-kategooria kasutamine selles kontekstis on leebelt öeldes naljakas. Skeptik.ee tegija Martin Vällik on riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija ja kaugel laimamisest”. Toimetaja kinnitusel on Terviselehe lugejal õigus teada, kas ja kuipalju on mingi teenus sisuliselt ja teaduspõhiselt põhjendatud.

Terviselehe toimetaja lisab: “Väljaandjana ei soovi ma, et lehes ilmuvad sisumaterjalide hulgas teenuste reklaamisegused tutvustused, mille kasud/põhjendatus on kahtlased ja teenused ise vähe usaldusväärsed. Väljaandjana pakkusin ma välja, et Annely Soots saadaks minule viited pädevatele uuringutele, mis pH dieeti/toitumist toetavad – paraku sellest võimalusest ja arutelust keelduti.”

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Terviseleht on rikkunud head ajakirjandustava.

ASN ei võta seisukohta selle suhtes, kuivõrd asjatundlikult on analüüsitud toitumisteraapia olukorda Suurbritannias. Samuti puudub ASNil pädevus hinnata toitumisteraapia olemusse puutuvaid küsimusi või konkreetsete terapeutide pädevust. ASN saab anda oma hinnangu vaid teema ajakirjandusliku käsitlemise kohta, lähtudes Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksist. Koodeksi punkt 1.2 ütleb: “Ajakirjandus teenib avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta”. Ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamatuid kannatusi (1.5). Kui kellegi kohta on avaldatud tõsiseid süüdistusi, tuleb talle anda vastulause võimalus (5.1). Konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik enne avaldamist ära kuulama kõik osapooled (4.2). Need üldpõhimõtted kehtivad olenemata sellest, missuguste allikate põhjal teemat käsitletakse.

Käesoleval juhul on Terviseleht rikkunud kõiki nimetatud ajakirjanduse eetikakoodeksi põhimõtteid. Võimalike Suurbritannias kerkinud probleemide puhul pole näidatud, kuidas need seostuvad olukorraga Eestis. Küll aga on sealsed probleemid otseselt seostatud kahe Eestis tegutseva meditsiiniharidust omava toitumisterapeudi tegevusega, kelle eest lugejaid hoitatakse. Infot Eesti toitumisteraapia kohta ei ole artiklis üldse piisava põhjalikkusega ega argumenteeritult käsitletud, mistõttu on ASNil põhjust pidada selliselt avaldatud sildistavat negatiivset hinnangut nii kaebuse esitajate kui ka nende esindusorganisatsiooni suhtes põhjendamatuid kannatusi tekitavaks.

Kui Eesti toitumisterapeutide kohta on internetist või muist allikaist leitav informatsioon, mis põhistab väiteid teraapia terviseohtlikkuse suhtes, siis tulnuks see informatsioon igakülgsena ammendavas mahus artiklis ka avaldada, andes koheselt sõna asjaosalistele, kelle suhtes tõsiseid süüdistusi esitatakse. ASNile saadetud toimetuse vastusest nähtub, et sellekohane informatsioon on toimetusel olemas, kuid miskipärast seda ei kasutatud.

Hea tava vastane on ka toimetuse keeldumine sõna andmisest vastulauseks (Eesti toitumisterapeutide tööpõhimõtete kohta selgituste andmiseks), sest lugejad on praegusel juhul jäetud ilma võimalusest iseseisvalt järeldusi teha.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi