Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 535
Registr. kuupäev 23.2.12
Kaebuse osapooled Jaanika Korka Õhtulehe kirjutise "Naistearsti soovitus ajakirjanikule: "Kepi nii, et vahutab, ja maksa abordi eest!"" (S.Silm, 14.10.11) kohta
Sisu süüdistamine ilma ära kuulamata
ASN lahend 20.3.12 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Jaanika Korka kaebust Õhtulehe kirjutise “Naistearsti soovitus ajakirjanikule: “Kepi nii, et vahutab, ja maksa abordi eest!”” (Sander Silm, 14.10.11) kohta.

Kaebuse kohaselt teeb väljaanne kaebuse esitajast “ropendaja”, samas ei ole pakutud vastulause võimalust. Toimetus on vältinud kontakti ka pärast artikli ilmumist.

Õhtuleht ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Õhtuleht on vastulause võimaldamise aspektist rikkunud head ajakirjandustava.

EAEK sätestab, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris (p. 5.1). Jaanika Korka kohta on esitatud nimetatud kirjutises tõsiseid süüdistusi. Seetõttu tulnuks pakkuda selgitusvõimalust kohe samas kirjutises. Kirjutisest ei nähtu, et seda oleks üldse püütud teha.

Asjaolu, et kirjutis refereerib Äripäeva samateemalist artiklit ja videot, ei vabasta informatsiooni taasesitajat (Õhtulehte) eetikakoodeksi nõuete täitmisest. Äripäeva videost nähtub otseselt, et Jaanika Korka ja Äripäeva ajakirjaniku Piret Reiljani seisukohad on omavahel konfliktis, mistõttu olnuks vajalik kõigi osapoolte ilmumiseelne ärakuulamine (EAEK p. 4.2) ja ka vastulause võimaluse pakkumine.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi