Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 531
Registr. kuupäev 30.12.11
Kaebuse osapooled Ander Sagadi Kanal 2 saate "Reporter" uudislõigu (3.11.11) kohta
Sisu eksitav väärinfo
ASN lahend 20.3.12 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Ander Sagadi kaebust Kanal 2 saate “Reporter” uudislõigu (3.11.11) kohta.

Kaebuse kohaselt on uudisloos esitatud informatsioon vale, moonutatud, halvustav ja kallutatud. Kaebuse esitaja väidab, et Harju maakohus on ta süüdi mõistnud fabritseeringu alusel.

Kanal 2 ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kanal 2 ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Tegemist on lühiteleuudisega Harju maakohtus langetatud otsuse kohta. Arvestades kohtupidamise põhimõtteid (nii süüdistus kui ka kaitse on ära kuulatud), puudub üldjuhul otsene tarvidus lühiuudises kohtuotsuse kohta osapooli täiendavalt ära kuulata. Ka käesoleval juhul ei nähtu, et Kanal 2 oleks midagi olulist kohtuprotsessi kohta jätnud kajastamata. Kaebuse esitaja väited kohtupidamise kallutatuse kohta on paljasõnalised ning vajaksid tõendamist nende väidete esitaja poolt.

Kaebuse põhiolemus puudutab etteheiteid kohtupidamisele. Niisuguseid etteheiteid ei ole põhjendatud esitada meediale ning nende küsimuste lahendamine ei ole ASNi pädevuses. Põhiseadus sätestab kohtuotsuste edasikaebamise võimalused. Meedia ülesanne on juhul, kui mõnd kriminaalprotsessi on juba hakatud kajastama, seda kajastada lõpuni läbi kõikide kohtuastmete.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi