Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 525
Registr. kuupäev 10.10.11
Kaebuse osapooled Krista ja Gennadi Mandel ajalehtede Meie Maa ja Saarte Hääl kohta
Sisu seisukohtade ja kommentaaride mitteavaldamine
ASN lahend 15.12.11 Lahend: vabastav
toimetusel on õigus valikuteks

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Krista ja Gennadi Mandeli kaebust ajalehtede Meie Maa ja Saarte Hääl kohta.

Kaebuse kohaselt ei avalda ajalehed Meie Maa ja Saarte Hääl ära kaebuse esitajate kirjutisi ega kommentaare. Samas sooviksid nad, sattununa konflikti oma küla elanike ja Kaarma vallavalitsusega, avaldada seisukohta neid häirivatest probleemidest. Samuti on kaebuse esitajate väitel Meie Maa nende suhtes erapoolik, sest Kaarma valla leht ilmub Meie Maa lisana ning seetõttu on vald lehetoimetuse suurkliendiks. Kaebuse kohaselt piiratakse niiviisi kaebuse esitajate sõnavabadust.

Ajaleht Meie Maa ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Saarte Hääle peatoimetaja Merike Pitk selgitas, et Saarte Hääle toimetus ei ole saanud Krista ja Gennadi Mandelilt ühtegi kirjalikku ega suulist kommentaari ühelegi artiklile ega samuti ka ühtegi kirjutist. Peatoimetaja hinnangul peaks toimetusel olema õigus ise valida, mida avaldada ja mida mitte ning seda ka autorile selgitust andmata.

Avaliku Sõna Nõukogu on seisukohal, et vaba ajakirjanduse tähenduses on oluline toimetusliku sõltumatuse põhimõte. See tähendab, et toimetus valib ja otsustab ise, mida ja mis mahus avaldada. Toimetuse keeldumine üht või teist materjali avaldada ei tähenda automaatselt sõnavabaduse piiramist. Tänapäevases kommunikatsiooniruumis on piiramatult võimalusi, kuidas üksikisik saab oma sõnavabadust realiseerida: erinevate suhtlusmeedia vormide (nt blogid, Facebook, Twitter jm) kaudu, aga ka omaalgatusliku kirjastamise ja muude levivormide kaudu.

Samas on ajakirjanduse usaldusväärsuse tagatiseks toimetuste valikumehhanismide läbipaistvus, s.h selgitamine auditooriumile ja avaldamist taotlejatele. Avalikes huvides on toimetuse töö üldiste põhimõtete selgitamine, määratlemaks väljaande või kanali meediapoliitilised püsiväärtused ning vältimaks seesuguseid arusaamatusi.

Kaebuses ei konkretiseerita, milliseid materjale ajalehed ei avaldanud, ega ole nende koopiaid ka lisatud. ASN ei saa seetõttu hinnata, kui olulised olid need materjalid avalikkuse jaoks. Esitatud materjalide valguses ei leia ASN, et toimetused oleksid rikkunud head ajakirjandustava.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi