Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 52
Registr. kuupäev 23.3.94
Kaebuse osapooled ASN Tallinna Politseiprefektuuri vastu
Sisu politseiprefekt Ralf Pallo käskkiri ajakirjanike akrediteerimisest
ASN lahend 27.4.94

Avaliku Sõna Nõukogu arutas 23. märtsil ja 27. aprillil Tallinna politseiprefekt Ralf Pallo käskkirja ajakirjanike akrediteerimisest.

ASN arvates võis selline käskkiri tuua kaasa ajakirjandusväljaannete vahelise kõlvatu võistluse, seada ajakirjanikud olukorda, kus esmase kiire info saamise huvides oleks avaldatud ainult politseisüsteemi soosivaid materjale, kriitilise artikliga esinenud ajakirjanik aga "kaotanuks usalduse" (kk. P. 7).

Teatud piirangud infovabadusele seab kriminaalprotsessiseadus. Samuti võib osutuda vajalikuks sündmuskohale lubatavate ajakirjanike arvu piiramine, seda tõendite säilitamise huvides. Samal ajal peab aga olema tagatud kõigi infot soovivate ajakirjanike teavitamine. Igasuguseid piiranguid kehtestades tuleb arvestada, et ajakirjandusväljaanded on Eesti turul konkurendid. ASN arvates nägi käskkiri ette eelistuste tegemise puht subjektiivsete kriteeriumite alusel. ASNle jäi arusaamatuks, miks akrediteeritud ajakirjanike nimekiri ei kuulunud avalikustamisele: see on vastuolus EV Põhiseaduse paragrahviga 45, kõigi "salastatud" ajakirjanike nimed olnuks pärast nende artiklite ilmumist lugejatele niikuinii teada, ka jättis see salastamine kontekstis käskkirja punktidega 4.3. ja 6. Mulje, et ajakirjanikke kavatseti kasutada oma agentidena (koguvad tõendeid, otsivad tunnistajaid, saavad "tunnistuse" ? materiaalse hüvituse? Rahalise preemia? Juurdepääsu eriti salajasele infole?).

ASN meelest oli küsitav ajakirjanike viibimine sündmuskohal või politseioperatsiooni läbiviimise kohal, sest relvastatud kurjategija kinnipidamisel tekib probleeme ajakirjanike füüsilise puutumatuse tagamisega. Kes oleks tasunud ravikulud, toitjakaotustoetused, kindlustushüvitise jne?

Samuti oli problemaatiline käskkirjas ette nähtud akrediteerimiskaartide kasutuselevõtmine. ASN arvates on piisav, kui ajakirjanik esitab ajakirjaniku tunnistuse.

Vaatamata kahele järelpärimisele ei saanud ASN Ralf Palolt vastust. 26. aprillil 1994 esitas Palo politseiameti peadirektorile avalduse prefekti ametikohalt lahkumiseks omal soovil. Päevalehele antud intervjuus (27.4.94) nentis endine Tallinna prefekt, et "Kuna ajakirjanike akrediteerimise teema on juba niigi probleeme sünnitanud, siis tühistas ta lahkudes käskkirja, soovides probleemidekoormat mitte oma järeltulijale jätta". ASN nendib, et hetkel on Tallinnas ajakirjanike politseiliku akrediteerimise küsimus ammendunud.

Jalus Esilehele Tagasi