Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 517
Registr. kuupäev 11.7.11
Kaebuse osapooled Jelena Solomina Kanal 2 saate "Suvereporter" (H.Valner, 14.6.11) uudislõigu kohta
Sisu faktide tahtlik moonutamine, mainekahjustus
ASN lahend 15.9.11 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas PBK reporteri Jelena Solomina kaebust Kanal 2 saate “Suvereporter” (Heiki Valner, 14.6.11) uudislõigu kohta, mis käsitles küüditamise aastapäeva tähistamist Tallinnas, Vabaduse väljakul.

Kaebuse kohaselt on fakte moonutatud ja põhjustatud mainekahjustus. “Suvereporteri” reporter väitis oma loos: “Vene kanalite reporterid intervjueerisid peamiselt oma rahvuskaaslasi. PBK reporteri Jelena Solomina vestluskaaslaste vastustest tuli välja, et tegu olevat ainult Eesti riigi venevastase propaganda üritusega.“ Kaebuse esitaja nendib, et üks küüditatud eestlanna ütles PBK-le intervjuus tõepoolest, et “Siberis elas ta kommunismi ajal hästi, aga praeguses Eestis elab ta halvasti”. Seda intervjuud aga ei kasutatud PBK uudistesaates –intervjuud olid välisminister Urmas Paetiga ja Riigikogu esimehe Ene Ergmaga. Kanal 2 reporter ei küsinud ka kaebuse esitajalt kommentaari.

Kanal 2 ega selle ajakirjanik oma seisukohta ASNile ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kanal 2 on rikkunud head ajakirjandustava.

Teisele ajakirjanikule on esitatud süüdistus, ilma et tal endal lastaks asja selgitada. PBK vastavast uudislõigust nähtub, et kõnealust intervjuud ei ole selles kasutatud. “Suvereporter” on vahejuhtumit meelevaldselt tõlgendanud, ilma et oleks kõiki asjaolusid lõpuni uurinud (PBK ja Kanal 2 vastavad uudistesaated olid eetris samaaegselt), ning esitanud põhjusetult ideoloogilises perspektiivis. Põhjendamatud on "Suvereporteri" etteheited PBK ja ajakirjaniku suhtes, kui väidetavalt vaenulikku hoiakut väljendas hoopis intervjueeritav ning see ei pääsenud eetrisse. Ajakirjanik ei saa ega pea vastutama intervjueeritava öeldu eest ning professionaalse tava juurde kuulub võimalikult paljude allikate ära kuulamine. Seega saab ajakirjaniku tööd hinnata vaid tema lõpp-produkti põhjal.

Eetikaprobleemi moodustab siinjuures ka manipulatsioon süüdistavate väidete faktipõhisusega: “Suvereporteris” kinnitab väidetavalt riigivaenuliku intervjuu toimumist pealtnägija. See aga ei tõenda kuidagi PBK reporteri väidetavalt riigivaenulikku teemakäsitlust.

“Suvereporteri” repliik on pillatud justkui möödaminnes, samas määratletakse sellega usutletava rahvus, mida aga ei saa üksnes keele alusel teha. Arvestades Eesti üldist poliitilist konteksti, on identiteediküsimuste ülejala käsitlemine vastutustundetu.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi