Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 515
Registr. kuupäev 10.6.11
Kaebuse osapooled Füsioterapeut Dagmar-Maria Konts ajalehe Pealinn kirjutise "Kõndimine peletab eemale nii stressi, infarkti kui ka vähi" (S.Rattus, 16.5.11) kohta
Sisu ebatäpne tsiteerimine, võõra eksitava väite omistamine tsiteeritavale, pretensioonidele mittereageerimine
ASN lahend 15.9.11 Lahend: (kogumis) vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas füsioterapeut Dagmar-Maria Kontsa kaebust ajalehe Pealinn kirjutise “Kõndimine peletab eemale nii stressi, infarkti kui ka vähi” (Sirje Rattus, 16.5.11) kohta.

Kaebuse kohaselt on kaebuse esitajat kui eksperti tsiteeritud ebatäpselt, samuti on talle omistatud väide (et kõndimine kahandab impotentsust), mida ta ei ole toimetusele öelnud ega kirjutanud. Toimetus tema pretensioonile kiiresti ja mõistlikul viisil ei reageerinud.

Artikli autor Sirje Rattus arvab selgituses ASNile, et teksti tehti muudatusi pärast selle jõudmist peatoimetaja kätte. Impotentsust puudutav lõik on loosse lisatud “Käi jala!” kodulehele tuginedes ja selle pädevuses ei ole ajakirjaniku hinnangul põhjust kahelda. Samas jutumärgid sai see väide ümber ilmselt hilisema toimetamise käigus.

Pealinna peatoimetaja Maarja-Liis Arujärve sõnutsi on loo autori näpuvea tõttu nimetatud väide tõesti kogemata omistatud Dagmar-Maria Kontsale. “Käi jala!” koduleheküljel pärineb see sporditeaduste magistrilt Harry Lembergilt. Nii Sirje Rattus kui ka peatoimetaja on Dagmar-Maria Kontsalt vabandust palunud nii eraviisiliselt kui ka avaldanud ajalehes vastava vabanduse (5.9.11).

Avaliku Sõna Nõukogu märgib, et hea tava nõuab tsiteerimisel täpsust ning eetikakoodeksi p 5.2 kohaselt on tsitaadiparandus üheks võimalikuks vastulause objektiks. Kindlasti ei ole kohane jutumärkidega markeeritult otsese tsitaadina esitada väiteid, mis ei pärine tsiteeritavalt, vaid hoopis teisest allikast.

Eksperdi tsitaat peab seejuures olema eriti täpne, sest sellest sõltub ekspertide üldine usaldusväärsus auditooriumi jaoks ning konkreetsel juhul mõjutab see eksperdi erialast reputatsiooni. Toimetuse jaoks pisikesena näiv eksitus võib allika jaoks olla suur professionaalne probleem.

Samas asus ASN seisukohale, et hilisem kommunikatsioon toimetuse ja allika vahel on ASNile loovutatud materjalide põhjal kulgenud konarlikult mõlemalt poolt: ning osapooled pole üksteise soove täpselt mõistnud. Ilmselt seetõttu pole toimetuse töötajad tajunud allika pöördumist kui vastulause taotlust. Toimetus võinuks siiski allika pöördumise põhjal algatada kohe ise tsitaadiparanduse.

Ometigi lahendas Pealinn asja lõppkokkuvõttes mõistlikul ja heale tavale vastaval viisil, avaldades suvepuhkuse järel vabanduse. Objektiivseid asjaolusid arvesse võttes (peatoimetaja pikalt haige, toimetus suvepuhkusel, ajalehe ilmumispaus) puudub kogumis alus Pealinna käitumist taunida.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi