Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 514
Registr. kuupäev 9.6.11
Kaebuse osapooled Panhead Pub OÜ (omanik K.Kadaku isikus) Delfi artikli "Eestis kanda kinnitanud motojõuk Bandidos kasutab naisi kamba peale?" (20.5.11) kohta
Sisu Pubi põhjendamatu seostamine klubiga
ASN lahend 15.9.11 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Panhead Pub OÜ (omanik Kaja Kadaku isikus) kaebust Delfi materjali “Eestis kanda kinnitanud motojõuk Bandidos kasutab naisi kamba peale?” (“Publik”, 20.5.11) kohta.

Kaebuse kohaselt on Delfi refereerinud Nelli Teataja artiklit (20.5.11), milles on pubi põhjendamatult seotud motoühendusega Bandidos, väites, et Bandidose Soome haru pealik on ühtlasi ka selle pubi omanik. See ei vasta kaebuse esitaja sõnul enam tõele: 2010. aasta lõpust on Panhead Pubil uued omanikud. Eksitav seostamine on põhjustanud pubile mainekahju ja käibelangust. Vastulause taotlusele jättis portaali toimetus vastamata.

Delfi ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Delfi ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Delfi on küll kõnealust Nelli Teataja artiklit refereerinud, kuid seda osa informatsioonist, mille suhtes kaebus esitatakse, ei ole Delfi refereeringus kasutatud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi