Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 513
Registr. kuupäev 9.6.11
Kaebuse osapooled Panhead Pub OÜ (omanik K.Kadaku isikus) Nelli Teataja kirjutise "Tsiklimehed jagavad nii naisi kui ka tööd" (R.Teeveer, 20.5.11) kohta
Sisu Pubi põhjendamatu seostamine klubiga
ASN lahend 15.9.11 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Panhead Pub OÜ (omanik Kaja Kadaku isikus) kaebust Nelli Teataja kirjutise "Tsiklimehed jagavad nii naisi kui ka tööd" (Ragnar Teeveer, 20.5.11) kohta.

Kaebuse kohaselt on pubi põhjendamatult seotud motoühendusega Bandidos, väites, et Bandidose Soome haru pealik on ühtlasi ka selle pubi omanik. See ei vasta kaebuse esitaja sõnul enam tõele: 2010. aasta lõpust on Panhead Pubil uued omanikud. Eksitav seostamine on põhjustanud pubile mainekahju ja käibelangust. Vastulause taotlusele jättis ajalehe toimetus vastamata.

Nelli Teataja ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Nelli Teataja on rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjanduseetika koodeksi p 5.2. sätestab, et vastulausega on õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate. Kaebuse esitaja taotles Nelli Teatajalt vastulauset, aga toimetus pole taotlusele isegi vastanud. Samas on vaidlustatav detail loo kontekstis oluline ning ASN ei oska näha ühtegi põhjust, miks Nelli Teataja ei võinuks eksimust parandada.

Prof. Epp Lauk,
esimees


Jalus Esilehele Tagasi