Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 512
Registr. kuupäev 8.6.11
Kaebuse osapooled Liivi Laiksoo Õhtulehe kirjutise "Kohus: surmasõitja ei pea omaste hingetrauma eest maksma" (A.Uustalu, 24.3.11).
Sisu väärväited
ASN lahend 15.9.11 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Liivi Laiksoo kaebust Õhtulehe kirjutise “Kohus: surmasõitja ei pea omaste hingetrauma eest maksma” (Arvo Uustalu, 24.3.11) kohta. Kaebuse esitaja on kolme hukkunuga lõppenud liiklusõnnetuses osalenud Joosep Laiksoo ema.

Kaebuse kohaselt on artiklis esitatud valeandmeid: “Kolm Eesti Vabariigi kohtuastet on tunnistanud Joosep Laiksooga juhtunu õnnetuseks, teda isegi ei süüdistatud ei kihutamises ega möödasõidu katses, rääkimata süüdi mõistmisest.”

Õhtulehe peatoimetaja ega ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Õhtuleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

ASNi hinnangul ei ole Õhtulehe artikli lõigus, millele kaebuse esitaja viitab (“Mäletatavasti kihutas noor juhiloata sohver möödasõitu tehes ja rammis džiibiga kaht vastusõitnud autot. Avariis hukkus kolm inimest.”), esitatud süüdistust ega ka väljavõtet süüdistuskokkuvõttest, vaid kirjeldatakse õnnetuse tehiolusid taustana uudises, milles käsitletakse kohtuprotsessi kannatanute mittevaralise kahju nõuete üle.

Kaebuse esitaja ei ole esitanud ASNile oma seisukohta põhistavaid tõendeid ning ASNil puuduvad protsessuaalsed võimalused faktiväidete kontrolliks. ASN on juba ka varem esitanud seisukohta, et võimalik faktiebatäpsus ei ole automaatselt käsitletav eetikarikkumisena ning faktivigu on esmajoones otstarbekas parandada, taotledes toimetuselt vastulauset või parandust. Kaebusest ei nähtu, et viimast oleks tehtud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi