Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 511
Registr. kuupäev 8.6.11
Kaebuse osapooled Liivi Laiksoo Õhtulehe kirjutiste "Pomerantsi tellitud kohtuotsus" (13.1.10) ja "Koer või inimene?" (25.5.11; mõlema autor L.Uudam) kohta
Sisu eksitamine, põhjendamatute kannatuste tekitamine
ASN lahend 15.9.11 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Liivi Laiksoo kaebust Õhtulehe kirjutiste “Koer või inimene” (25.5.11) ja “Pomerantsi tellitud kohtuotsus” (13.1.10; mõlema autor Laur Uudam) kohta. Kaebuse esitaja on kolme hukkunuga lõppenud liiklusõnnetuses osalenud Joosep Laiksoo ema. Artikli “Pomerantsi tellitud kohtuotsus” ilmumisest on kaebuse esitamise hetkeks möödunud enam kui kuus kuud, mistõttu selle artikli suhtes ASN seisukohta ei kujundanud.

Kaebuse kohaselt on Joosep Laiksooga juhtunu pidevalt päevakorras hoidmine võrreldav vaimse vägivallaga. Samas on juhtunust möödas neli aastat ja inimene on karistuse ära kandnud. Kaebuse esitaja juhib tähelepanu ka kohtusüsteemi avalikule ründamisele.

Õhtulehe peatoimetaja ega ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

ASN asus seisukohale, et Õhtuleht ei ole järginud head ajakirjandustava.

Kuigi Joosep Laiksoo kohtuprotsess oli avaliku huvi objektiks ning kohtu otsus tekitas vastakaid arvamusi, on ASNi seisukoht, et pärast karistuse kandmist puudub vajadus süüdimõistetut uuesti ja uuesti meedias nuhelda. Vaatlusalused lood keskenduvad hoopis teistele kohtukaasustele ning paralleel Joosep Laiksoo kunagise juhtumiga on tõmmatud meelevaldselt: Laiksoo ei ole loos aktiivne tegelane ning ta pole ka selline avaliku elu tegelane (kel oleks poliitilist või majanduslikku võimu või kes teeniks elatist enda või oma loomingu avalikkusele eksponeerimisest), kelle tegevuse pidevalt päevakorras hoidmine oleks avalikest huvidest lähtuvalt vajalik.

Ka kohtuotsustele pinnapealse hinnangu andmine ei ole avalikes huvides, vaid pigem kujundab põhjendamatut skepsist õiguskorra ja kohtusüsteemi suhtes. Kohtukriitika meedias on vajalik, kuid see vajab asjatundlikku süvenemist.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi