Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 505
Registr. kuupäev 24.4.11
Kaebuse osapooled Põhja-Tallinna linnaosavalitsus (vanem Karin Tammemägi isikus) Eesti Päevalehe kirjutise "Staažikas ametnik vaidlustas koondamise kohtus" (K.Ibrus, 13.4.11) kohta
Sisu Ebaproportsionaalselt vähese vastulause võimaldamine artiklis, jättes selle koostamiseks äärmiselt vähe aega
ASN lahend 17.6.11 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Põhja-Tallinna linnaosavanema Karin Tammemägi’ kaebust Eesti Päevalehe kirjutise “Staažikas ametnik vaidlustas koondamise kohtus” (Kadri Ibrus, 13.4.11) kohta.

Kaebuse kohaselt jättis ajakirjanik linnaosavanemale liialt vähe aega selgituste andmiseks (linnaosavanem oli lähetuses) ning saadud selgitusi kasutati artiklis ebaproportsionaalselt vähe. Lisaks on käsitletud vaidlus kohtu menetluses.

Eesti Päevaleht ega ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebusest nähtub, et ajakirjanik pöördus Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse poole 11. aprillil 2011 kl 15.54, et avaldada artikkel 13. aprilli numbris. Seega oli linnaosavalitsusel kui seotud osapoolel aega oma positsiooni sõnastamiseks umbes ööpäev – mis on päevalehe ilmumistsüklit arvestades mõistlik tähtaeg. Tallinna linnavalitsus ja selle allstruktuurid on ASNi hinnangul kommunikatsioonispetsialistidega mehitatud määral, mis peaks võimaldama anda selgitusi vajadusel isegi veel operatiivsemalt.

Kaebuse esitaja ei ole ASNile lisanud ajakirjanikule saadetud selgitusi, mistõttu puudub võimalus hinnata kärbete olulisust artikli kontekstis.

Kohtuvaidluste kajastamine ajakirjanduses ei ole iseenesest taunitav. Kaebusest ei nähtu, kas ja kuidas sekkus artikkel kohtupidamisse.


Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi