Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 501
Registr. kuupäev 22.3.11
Kaebuse osapooled Kati Lindström Äripäeva kirjutise "Arst või valges kitlis müügimees" (K.Jakobson, 11.3.11) ja teiste samasse seeriasse kuuluvate artiklite kohta
Sisu Tõlgendusmoonutused blogi tsiteerimisel
ASN lahend 28.4.11 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Kati Lindströmi kaebust Äripäeva kirjutise "Arst või valges kitlis müügimees" (Kadri Jakobson, 11.3.11) ja teiste samasse seeriasse kuuluvate artiklite kohta.

Kaebuse kohaselt on ajakirjanik blogiteksti kasutanud blogipidaja käest luba küsimata, jättes tekstist välja lõike, mis rääkisid vastu tema artiklis esitatud teooriale, ning esitades blogiteksti sihilikult eksitavas kontekstis. Sellest lähtuv väärtõlgendus heitis tõsiselt varju nii blogi autorile kui ka tema tšiillasest arstist abikaasa ametieetikale ja tööalasele sõltumatusele ning tekitab otsest kahju abikaasa edasistele töösuhetele. Kuigi toimetus on hiljem avalikult väitnud, et arstidest blogi autoritega võeti ühendust, siis kaebuse esitaja väitel pole tema poole pöördutud ega küsitud kommentaari ka tema arstist abikaasalt. Artikliga jätab ajakirjanik sihilikult mulje, et tegemist on arsti blogiga ja eesti arsti reisiga “eksootilisse sihtkohta” välismaal, ehkki tegemist oli välismaal praktiseeriva arsti riigisisese konverentsireisiga ja tema abikaasa isikliku blogiga.

Hilisemates kajastustes on Äripäev Arstide Liidu avaldust ning Delfi kajastust silmas pidades tunnistanud, et tegemist oli arsti abikaasa blogiga, kuid ei ole tunnistanud, et käesolev blogipostitus räägib välismaal resideeruva arsti osalemisest oma asukohamaa erialaliidu kinnisel konverentsil, mistõttu selle sidumine Eesti arstide koolitusrahade teemaga ei ole kuidagi õigustatud. Kaebuse esitaja hinnangul on “eksootiline reis” Valenciast Sevillasse võrreldav koolitusreisiga Tartust Narva. Lisaks ei kirjuta patoloogid välja retseptiravimeid, mistõttu seos ravimifirmade äraostmiskatsetega on täiesti alusetu (algne blogipostitus viitab, et külastatav konverents oli patoloogide oma).

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel vastas ASNi päringule, et Äripäev Eesti Ajalehtede Liidu liikmena annab seisukoha vaid Pressinõukogule. Kuku raadio saates “Äripäev eetris” (12.4.11) kinnitas ajakirjanik Kadri Jakobson, et ta ei ole blogisid võltsinud, avamata oma väite sisu detailsemalt.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Äripäev on rikkunud head ajakirjandustava.

ASNi hinnangul oleks kohane blogi autorit ulatuslikematest osundamistest ja tiražeerimistest vähemalt informeerida – tulenevalt inimeste informatsioonilise enesemääramise õigusest. Levib ju ajaleht blogist ulatuslikumalt ja selle mõju on oluliselt suurem.

Eriti ebaeetiliseks peab ASN blogis avaldatud materjali taaskasutust manipuleerival viisil, kärpides välja viited blogis kirjeldatu tegelikule olemusele – s.h. niisugused faktid, mis ei sobinud ajakirjaniku väidete kinnituseks arstide huvikonflikti kohta suhetes ravimifirmade makstavate koolitustega.

Lisaks ei ole blogidele tuginev artikkel ajakirjanduslikul tõel põhineva konventsiooniga seotud. Blogitekst võib olla ka belletristika, kirjutaja ei ole ajakirjanikule kinnitanud ega ümber lükanud teksti tõepärasust ega peagi seda tegema. Samuti puudub blogikannete puhul automaatne eeldus, et sisu peab olema faktipõhine.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi