Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 496
Registr. kuupäev 24.1.11
Kaebuse osapooled Eesti Perearstide Selts (esimees prof. R.Kalda isikus) Postimehe kirjutise "Perearsti surm viis pisioperatsioonide keeluni" (K.Leppik, 5.1.11) kohta
Sisu delikaatsete isikuandmete väärkasutus anonüümse allika vahendusel, väärinfo, vastulause avaldamine vähemärgatavalt
ASN lahend 17.3.11 Lahend: valdavalt vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eesti Perearstide Seltsi (esimees prof. Ruth Kalda isikus) kaebust Postimehe kirjutise "Perearsti surm viis pisioperatsioonide keeluni" (Kristi Leppik, 5.1.11) kohta.

Kaebuse kohaselt on esitatud valeväiteid, tuginedes anonüümsele allikale. Anonüümne allikas on aga avalikkuse ette toonud delikaatseid isikuandmeid. Kaebuse esitaja küsib, kas ei tuleks anonüümne allikas avalikkuse ette tuua. Artikli kontekstis on äratuntav surnud perearst, kelle suhtes oletusi avaldati. Eesti Perearstide Seltsi vastulause on aga avaldatud väiksema nähtavusega, kui oli esialgne artikkel.

Postimehe peatoimetaja ega artikli autor ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Postimees Online’i juhataja Aivar Reinap selgitas, et lugu pärines paberlehest. Valeinfo ilmnemisel kõrvaldati lugu veebist, avaldati vabandust sisaldav korrigeeriv artikkel ning avaldati prof. Ruth Kalda vastulause.

Avaliku Sõna Nõukogu nõustub kaebuses esile toodud etteheidetega artikli suhtes. Artikkel põhineb anonüümsel allikal, kelle esitatud delikaatseid isikuandmeid sisaldav info osutus vääraks. Et anonüümallikalt pärineva info eest vastutab täielikult toimetus, siis puudub ajakirjanduseetilisest aspektist vajadus allika tuvastamiseks. Selliselt allikalt saadud infot peab aga toimetus erilise hoolega üle kontrollima ning soovitavalt leidma sellele kinnitust ka teistest allikatest. Probleemne oli ka, et surnud perearsti isik on loo põhjal kaude tuvastatav.

Samas asus ASN seisukohale, et Postimees tegi artikli ilmumise järgselt kõik võimaliku, et artikli tekitatud kahju heastada. Nii paberversioonis kui ka internetis avaldati eksimust korrigeeriv artikkel “Seaduse muutmist ei toonud perearsti surm” (07.01.2011), mis sisaldas ka vabandust eksimuse pärast. Toimetus kõrvaldas algse artikli veebist ning avaldas Eesti Perearstide Seltsi esimehe prof. Ruth Kalda vastulause (11.01.2011), mis veebis on lingitud vabandusartikli juurde. Vastulause paberlehes on avaldatud arvamusküljel, mis on Postimehe üldine praktika.

ASNi hinnangul tegi Postimees eksimuse klaarimiseks enamgi, kui on toimetuste tavapärane praktika, sealhulgas võttis eksitava artikli maha veebist ja avaldas vabanduse, mistõttu kogumis puudub alus Postimehe käitumist taunida.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi