Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 494
Registr. kuupäev 7.1.11
Kaebuse osapooled Tallinna linnavalitsus (abilinnapea Yana Toomi isikus) ja Tallinna Haridusamet (juhataja Andres Pajula isikus) Kanal 2 saate "Reporter" lõigu 'plindris kool küsib õpetajate palgaraha lapsevanematelt' (16.12.10) kohta.
Sisu väärinfo, linna esindajate seisukoha kuulamata jätmine
ASN lahend 24.1.11 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tallinna linnavalitsuse (abilinnapea Yana Toomi isikus) ja Tallinna Haridusameti (juhataja Andres Pajula isikus) kaebust Kanal 2 saate “Reporter” lõigu ‘Plindris kool küsib õpetajate palgaraha lapsevanematelt’ (16.12.2010) kohta.

Kaebuse kohaselt on Tallinna koolide rahastamist, sealhulgas Mustamäe Gümnaasiumi rahastamisprobleeme käsitlev lugu ühekülgne – Tallinna linnavalitsuse kui seotud osapoole ja süüdistuste adressaadi seisukohta ei ole uudisloos kajastatud. Saates esitatu on meelevaldne, mis kahjustab linnavalitsuse mainet ning loob tegelikust olukorrast väärettekujutuse.

Kanal 2 ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kanal 2 on rikkunud head ajakirjandustava.

ASNi hinnangul on uudislugu kompileeritud mitmest erinevast teemast. Lugu keskendub etteheitele, et Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis tuleb lapsevanematel koolile täiendavalt maksta kooli keeruka rahalise seisu tõttu. Lisatakse lõik haridusministri etteheidetelega seoses asjaoluga, et valitsuse poolt Tallinna linnale eraldatud vahendid loodus- ja täppisainete õppevahendite soetamiseks ei ole koolidele edasi antud. Teemade kokkusidumine põhjustab ulatusliku eksitamise. Et loost ei nähtu, mida haridusministrilt küsiti, ei näi ühilduvat tema seisukohad tõstatatava teemaga Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi kohta. Samas uudislugu loob ettekujutuse, et minister suhtub just sellesse kriitiliselt. Samuti ei puutu olukord riigilt saadava õppevahendite soetuseraldise jaotamisega Tallinna linnavalituse poolt Mustamäe Gümnaasiumi finantseerimisküsimustesse.

Kõigis loos esitatud osateemades on Tallinna linnavalitsus seotud osapool, kelle ärakuulamine ja kelle seisukohtade esitamine olnuks loos tulenevalt ajakirjanduse eetikakoodeksist vältimatult vajalik.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi