Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 49
Registr. kuupäev 15.2.94
Kaebuse osapooled Tartu Lastekaitseliidu vanem M.Sallo ja pensionär H.K. Liivimaa Kulleri vastu ("Humanitaarhäbi tõi tüli ka Tartusse", 27.1. ja 3.3.94)
Sisu Faktide moonutamine, väärinfo avaldamine; organisatsiooni töö halvustamine; isikute solvamine, laimamine
ASN lahend 23.3.94 otsus vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu poole pöördusid kaebusega Tartu Lastekaitse Liidu vanem Maarike Sallo ja pensionär H.K. Kaebused on suunatud Liivimaa Kulleris 27. jaanuaril ja 3. veebruaril 1994 ilmunud Maris Sarve kirjutise "Humanitaarhäbi tõi tüli ka Tartusse" vastu.

Maarike Sallo ja H.K. kirjade sisu lühidalt kokku võttes on pretensioonid järgmised: artiklite autorile pannakse süüks faktide moonutamist, väärinfo avaldamist, Tartu Lastekaitse Liidu töö halvustamist ning Rootsi humanitaarabi saadetise vahendamisega seotud isikute laimamist ja solvamist, häbistava ja halvustava info avaldamist.

Vastuses ASNle teatab peatoimetaja Kalle Müller, et ajakirjanik Maris Sarv vestles korduvalt mitmete Tartu LKL liikmete, sealhulgas vanema Maarike Salloga ning liitu mittekuuluvate isikutega, samuti liidust välja astunud endiste liikmetega (kes Tartu Turvakodu juures koos käies rajavad praegu uut samalaadset lastekaitse organisatsiooni). Autor Maris Sarv viibis Tartu LKL üldkoosolekul. Kalle Mülleri sõnul võttis toimetus telefoni teel korduvalt ühendust vaidlusaluse humanitaarabi koorma Rootsis elavate saatjate ja kohaletoojatega. Peatoimetaja väitel on artikkel paljuski kollektiivne looming. Toimetus on selle sisu üle väidelnud ja toimetusel on tõendavaid dokumente ja tunnistajate ütlusi.

Kalle Müller möönab, et artikli autor ei pöördunud enne esimese osa ilmumist H.K. poole, sest andmed humanitaarabina saadud ravimitega ümberkäimisest andis 17. jaanuari LKL koosolekul tema tütar K.K.

ASNl ei ole alust teha Liivimaa Kullerit süüstavat otsust, sest autor on artiklit kirjutades lähtunud ajakirjanduse tasakaalustatuse põhimõttest, küsitlenud erinevaid asjasse puutuvaid inimesi. Toimetus on ka oluliste kärbeteta avaldanud Maarike Sallo vastulause, mis ilmus kaebealuse artikliga samal leheküljel. ASNl ei ole võimalik öelda, kuivõrd professionaalselt on interpreteeritud fakte, sest ASN ei valda fakte piisavas ulatuses. Hinnangu andmine selle kohta, kas artiklis avaldatu on laimav, solvav või häbistava sisuga, kuulub kohtu pädevusse.

ASN möönab ajalehe ebatäpsust valuutakursi arvutustes, kuid ei pea seda käesoleva juhtumi puhul peateemat mõjustavaks eksimuseks.

Jalus Esilehele Tagasi