Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 488
Registr. kuupäev 15.11.10
Kaebuse osapooled Narva Korteriühistute Ühendus (esimees Aleksandr Gamazin) ajalehe Gorod artikli «Квартирные товарищества – самая сложная тема» (I.Aleksejev, 29.10.10) kohta
Sisu valeväited ja mainekahjustus
ASN lahend 24.1.11 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Narva Korteriühistute Ühenduse (esimees Aleksandr Gamazini isikus) kaebust ajalehe Gorod artikli «Квартирные товарищества – самая сложная тема» (I.Aleksejev, 29.10.10) kohta.

Kaebuse kohaselt on selles intervjuus (Olga Närgiga) esitatud tegelikkusele mittevastavaid väiteid, mis kahjustavad kaebuse esitaja head nime ja professionaalset reputatsiooni. Kaebuse esitaja õigust kohestele vastuväidetele toimetus rikkus ning jättis avaldamata ka 20 korteriühistu esimehe ühiskirja ajalehele Gorod.

Ajaleht Gorod ASNile oma seisukohta ei esitanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajaleht Gorod on rikkunud head ajakirjandustava.

Kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris või saates (EAEK p 5.1). Nagu ASN märkis Narva korteriühistute teemalisi meediakonflikte käsitlevas märgukirjas 15. novembrist 2010, tuleb vajadusel teiste seotud osapoolte seisukohad esitada ka nendes žanrides, milles eri osapoolte kohene seisukohtade esitamine pole olnud tavapärane (näiteks intervjuu, arvamusartikkel). Seda saab teha näiteks eraldi lisatekstina põhiartikli juures.

Asudes avaldama konfliktseid materjale, tuleb toimetusel olla tähelepanelik, et fakte ei edastataks eksitaval kujul. Käesoleval juhul on ajaleht ka seda nõuet eiranud.

Taunitav on ka toimetuse otsus jätta avaldamata Aleksandr Gamazini seisukohti esindavate korteriühistute juhtide ühiskiri. See ei ole kooskõlas ajakirjanduse eetikakoodeksi igakülgsuse nõudega (p 1.2).

Prof. Epp Lauk,
esimees


Jalus Esilehele Tagasi