Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 484
Registr. kuupäev 16.10.10
Kaebuse osapooled Ljudmilla Vorfolomejeva MK-Estonia kirjutise "Академия обмана" (O.Avdejeva, A.Mandrõka, 1.9.10) kohta
Sisu Valeväited, põhjendamatute kannatuste tekitamine
ASN lahend 24.1.11 Lahend: valdavalt tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tallinna korteriühistu Akadeemia tee 2 esimehe Ljudmilla Vorfolomejeva kaebust MK-Estonia kirjutise “Академия обмана” (“Pettuse akadeemia”; Oksana Avdejeva, Angelina Mandrõka, 1.9.10) kohta.

Kaebuse järgi sisaldab artikkel valet ja laimu, mille ajakirjanikud on avaldanud konflikti vastaspoole informatsioonile toetudes. Tõele ei vasta väited, nagu oleks KÜ esimees ühistu arvel võtnud endale turvamehe. Seda tõendavad kaebusele lisatud turvalepingud, arved ja õiendid maksete kohta, mis on eraldi ühistu ja kaebuse esitaja nimel. Väärad on ka andmed koristaja palga ja juhatuse tegevuskulude kohta ning väide, et juhatuse esimees ehitab maja Paldiskis. Kaebuse esitaja väitel kaitseb ajaleht korteriühistu esimehe ründajaid ning kasutab kallutatud allikaid (nt. Tallinna Korteriühistute Liidu juhatuse liige Ljudmilla Bariševski).

MK-Estonia peatoimetaja Andrei Titov selgitas ASNile, et artiklis on valgustatud vaidluse mõlema poole seisukohti ning on vahendatud ühistu elanike seisukohti. Väited turvamehe võtmise kohta pärinevad peatoimetaja kinnitusel Vorfolomejevalt endalt. Koristaja palk (s.h maksud) ja juhatuse tasud pärinevad KÜ eelarvetest ja aastaaruannetest. Andmed, et esimehe perekonnal on Paldiskis maja, pärinevad majaelanikelt ning kinnisturegistri järgi on majaomanikuks Vorfolomejeva väimees. Ajakirjanikud tuvastasid ühistus tõsise konfliktolukorra. Küsitleti ka politsei ja prokuratuuri esindajaid. Bariševskit soovitanud allikana aga Vorfolomejeva ise.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et MK-Estonia on rikkunud head ajakirjandustava.

ASNile esitatud mõlema poole materjalidest nähtub, et loo algatas oma pöördumisega toimetuse poole Ljudmilla Vorfolomejeva ise. Toimetus on asja lähemalt uurima hakates õigesti üles otsinud ja ära kuulanud ka konflikti teise osapoole. Paraku osutub kajastatav konflikt lõppkokkuvõttes isiklike suhete klaarimiseks, milles ajakirjanikud ei ole suutnud käsitleda asjaolusid vajaliku asjatundlikkuse, erapooletuse ja diskreetsusega.

Meelevaldselt ja eksitavalt on ajakirjanikud tõlgendanud korteriühistu arvandmeid: koristaja palgana on esitatud kogu palgafond (s.h sotsiaalmaks jm maksud, mida tasub tööandja). Ebaõigesti on loetud ja esitatud revideerimisakti sisu: kulud on liidetud tuludele. Mitu majaelanikelt pärinevat kahtlust on esitatud kuulujutu tasemel, ilma vastava tõendusmaterjalita. Ljudmilla Vorfolomejeva esitas koos kaebusega tõendusmaterjali, et iseenda turvateenust maksab ta ise, mistõttu ei ole asjakohased ajalehe teistpidised väited muu hulgas selle kohta, et ühistu esimees hoiab ühistu turvatöötaja abil eemale suhtlusest ühistu liikmetega. Samuti pole artiklis kuidagi tõendatud, et ühistu esimees ehitab ühistu rahadega eramaja Paldiskis. Isegi kui isik, kellele toimetus oma selgitustes viitab, on Vorfolomejeva väimees, ei tõenda see Vorfolomejeva osalust majaehituses ega ammugi mitte ühistu rahaliste vahendite väärkasutust. Tõendamata kahtluste tiražeerimisega ajaleht tekitab kaebuse esitajale põhjendamatuid kannatusi ja seeläbi pigem eskaleerib konflikti. Sellisest konfliktikäsitlusest ei võida avalikkus midagi.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi