Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 479
Registr. kuupäev 1.10.10
Kaebuse osapooled OÜ Travel In Tours (vandeadvokaat Armand Reinmaa vahendusel) Postimehe kirjutise "Travel In võltsis kindlustuspoliisi" (H.Villak, 17.4.10) kohta
Sisu väärväited
ASN lahend 15.11.10 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas osaühingu Travel In Tours (esindaja vandeadvokaat Armand Reinmaa) kaebust Postimehe (Online) kirjutise “Tarbijakaitseamet: Travel In võltsis tagatist” (Hetlin Villak, 17.4.2010) kohta.

Kaebuse järgi on väide tagatise võltsimisest väär ning seeläbi on tekitatud firmale varalist kahju ning kahjustatud ka mainet.

Postimees Online’i juhataja Aivar Reinap selgitas ASNile, et artiklis tugines autor tarbijakaitseameti esindaja Hanna Turetski sõnadele, kelle kinnitusel oli Travel In poliisi võltsinud. Selliselt on väide tekstis ka viidatud. Kui Travel In Tours’i juhatuse liige Jaak Tammemäe juhtis veale tähelepanu ning nõudis selle parandamist, tegigi toimetus seda online’is kohe ning paberväljaandes järgmises numbris (19.4.2010). Uues versioonis ei ole enam juttu “tagatise võltsimisest”, vaid “valeandmete esitamisest”. Majandustoimetuse juhataja Kaja Koovit tunnistab kirjas Jaak Tammemäele toimetuse viga tuginemises liigselt tarbijakaitseametile, jättes piisava põhjalikkusega kontrollimata andmed majandustegevuse registris. Aivar Reinap märgib, et Jaak Tammemäe ei saanud artikli ettevalmistamise aegu vastata kõikidele Postimehe küsimustele.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Postimees on toiminud hea ajakirjandustava kohaselt.

Toimetus on võtnud omaks, et tagatise kohta valeandmete esitamist on nimetatud ebatäpselt tagatise võltsimiseks. Sealjuures on ajakirjanik tuginenud vastaval alal riiklikku järelevalvet teostava asutuse volitatud ametniku ütlusele. Ehkki ajakirjanduse ülesanne on muu hulgas kriitiliselt hinnata ka ametlike allikate antud informatsiooni ja käesoleval juhul on ilmunud väide ebatäpne, lugejaid see siiski oluliselt ei eksita.

Saanud vastava tähelepanu juhtimise firma esindajalt, parandas toimetus vea kohe nii online’is kui ka paberväljaandes (esimesel võimalusel). See on täielikult kooskõlas EAEK ptk 5 nõuetega. Tõlgenduseksitust, mille toimetus on koheselt ka parandanud, ei ole põhjust pidada eetikarikkumiseks.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi