Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 475
Registr. kuupäev 15.8.10
Kaebuse osapooled Hellenic Trade OÜ (tegevjuht Ellyt Naigla isikus) Kanal 2 uudistesaate Reporter lõikude (10.4.10, 4.5.10) kohta
Sisu ebaõige info avaldamine, firma maine kahjustamine
ASN lahend 15.11.10 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Hellenic Trade OÜ (tegevjuht Ellyt Naigla) kaebust Kanal 2 uudistesaate “Reporter” uudislõikude kohta (10.4.2010; 04.05.2010), mis puudutasid küpsistest “Soft Kings” leitud röövikut.

Kaebuse esitaja leiab, et nii firmat kui tegevjuhti on alusetult halvustatud, samuti on esitatud valeväiteid. Tegemist on blogis pardistan.blogspot.com avaldatud koduvideo põhjal tehtud lugudega. Lugudes on kuritarvitatud meediaga suhtlemisel kogenematud inimesi Hellenic Trade’i suhtes süüdistuste esitamisel, manipuleeritud lugudes olematu allikaga (Mari Rohi, kelle tekst oli ussi leidmisega seotud isiku ütluste põhjal koostatud ja teise inimese poolt helindatud) ning survestades maaletooja esindajat E.Naiglat aruandva allikana. Samas ignoreeris Kanal 2 Hellenic Trade’i välja antud pressiteadet, mis enamikule Kanal 2 poolt tõstatatud küsimustele vastas. Lugude autoritekstides alandati E.Naiglat, väites muu hulgas, et “neiu ei julgenud kaamera ette tulla”. Samas ei tulnud Kanal 2 vähimalgi määral vastu firma esindaja palvele saada juhtunu kohta piisavalt palju informatsiooni, et teha kindlaks täpsed asjaolud ning vältida samasuguseid juhtumeid tulevikus. Kanal 2 ei reageerinud ka E.Naigla palvetele eemaldada koduvideo saidilt reporter.ee.

Kanal 2 ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kanal 2 on rikkunud head ajakirjandustava.

Iseenesest on juhtum, et pakendatud kondiitritootest leitakse röövik, põhjendatud avaliku huvi objekt. Koduvideo ei ole samas küllaldane tõend tõsiste süüdistuste esitamiseks. Maailmapraktikas on ette tulnud ka juhtumeid, kus koduvideotes esitatud toodetest leitud võõrkehad on osutunud võltsinguks. Kuna toode ise oli väidetavalt juba minema visatud, oli maaletooja esindajal vähe informatsiooni juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks ning ammendavaks kommenteerimiseks. Sellest hoolimata eelistas Kanal 2 asjaolude objektiivsele ja kiirele tuvastamisele kaasa aitamise asemel halvustada maaletoojat ning tema esindajat ning avaldas talle survet nõudega tulla kaamera ette.

Eriti taunimisväärne on allikatega manipuleerimine ning allika ütluste põhjal fiktiivse telefoniusutluse lavastamine – seda enam et kaebuse esitaja sõnul ei võimaldanud selline manipuleerimine tal kiiresti ja otse ühendust võtta praaktoote ostnuga, et tema käest vabandust paluda. Samas heitis Kanal 2 E.Naiglale ette just mittevabandamist ja ülbet suhtlemist kannatanuga. Ebakohane on ka solvav sõnakasutus E.Naigla suhtes.

Et Kanal 2 ei ole oma selgitusi andnud, et ole võimalik seisukohta võtta nende materjalide suhtes, mida kaebuse esitaja on küpsise ostja ja video internetti üleslaadijaga otse suheldes välja selgitanud. ASNil puuduvad protsessuaalsed vahendid iseseisva juurdluse teostamiseks.

Internetist video kõrvaldamise osas on ASN seisukohal, mida väljendas ka kaasuses 476: Avaliku Sõna Nõukogu toetab väljaannete elektrooniliste arhiivide puutumatust, s.t et lood säiliksid seal avalikkusele kättesaadavana esialgsel kujul. Küll aga on soovitav uute asjaolude ilmnemisel (vastulause, toimetuse õiendus või täpsustus, sõltumatu analüütiku või kogu hinnang vms) vastav informatsioon artikli juurde lisada.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi