Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 472
Registr. kuupäev 15.8.10
Kaebuse osapooled Eti-Marje Rannit Võrumaa Teataja kirjutise "Osula kooli peol jagati aukirju ja meenutati koerustükke" (I.Tähismaa, 29.4.10) kohta
Sisu väärväite avaldamisest tekkinud põhjendamatud kannatused
ASN lahend 20.9.10 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas endise Osula põhikooli kauaaegse õpetaja Eti-Marje Ranniti kaebust Võrumaa Teataja kirjutise “Osula kooli peol jagati aukirju ja meenutati koerustükke” (Irja Tähismaa, 29.4.2010) kohta.

Kaebuse esitaja väitel esitab artikkel tema kohta valet, näidates teda vägivaldse õpetajana. Viimast võimendavad internetis loole lisatud kommentaarid. Õpetaja Rannit kinnitab, et ta ei ole iialgi kellelgi suhtes vägivalda rakendanud ning kirjutis on temale tekitanud põhjendamatuid kannatusi. Kuigi ajakirjanikul olnuks kooli kokkutulekul piisavalt aega ka tema seisukoht ära kuulata, ta seda ei teinud. Kaebuse esitamise hetkeks ei olnud toimetus asunud tehtut korrigeerima.

Loo autor Irja Tähismaa selgitas ASNile, et ta vahendas kooli kokkutulekult vilistlaste mälupildikesi ning Juta Jürgensile meenus just niisugune seik. Selle kasutamine loos ei olnud mõeldud süüdistusena õpetaja Ranniti vastu, mistõttu ei küsinud ajakirjanik õpetajalt ka kohest kommentaari. Vastulauset õpetaja aga ajalehelt ei taotlenud. Mälestuskillu rääkija jääb oma meenutatu juurde, küll on aga kunagise õpetaja käest vabandust palunud nii isiklikult kui ka ajalehe hilisemas jätkuloos (“Osula kooli juubelijärgne skandaalike”, 3.6.2010), milles auditooriumile selgitati täiendavalt ka loo tagamaid. Nimelt olevat õpetaja õpilase tuka ära lõiganud mitte kurjalt ega karistuseks, vaid päästmaks lahti juustesse takerdunud kammi. Seetõttu on toimetuse seisukohalt meenutatud seiga sidumine koolivägivallaga ebakohane.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Võrumaa Teataja ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kõnealuse vahejuhtumi meenutuse kirjapanek ei ole käsitletav tõsiste süüdistuste esitamisena Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksi p. 5.1. tähenduses, vaid pigem memuaarikilluna. Seetõttu polnud kohene kommentaari lisamine vajalik. Mälestusi iseloomustab iga meenutaja subjektiivsus: igaüks tajub ja mäletab asju erinevalt, mälu on selektiivne. Ükski mälestus ei ole absoluutne tõde ja nii tuleks meenutuste avaldamist ka käsitleda. Vastasel korral oleks näiteks igasugune elulugude avaldamine võimatu. Igaüks peab saama subjektiivselt oma elus kogetut meenutada, kui sellega ei põhjustata kellelegi tahtlikult põhjendamatuid kannatusi.

Kaebuse esitajal olnuks võimalik esitada vastulause. Samuti on toimetus avaldanud asjaolusid selgitava jätkuloo, milles on toodud juhtumit meenutanud vilistlase vabandussõnad õpetajale, kui talle meenutused hingelisi kannatusi põhjustasid.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi