Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 465
Registr. kuupäev 22.4.10
Kaebuse osapooled Keskerakonna peasekretär Priit Toobal Postimehe kirjutise “Savisaar meelitab reisisaatjaid meelt avaldama” (T.Koch, 22.4.10) kohta
Sisu eksitav pealkiri
ASN lahend 19.5.10 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Keskerakonna peasekretäri Priit Toobali kaebust Postimehe kirjutise ““Savisaar meelitab reisisaatjaid meelt avaldama” (Tuuli Koch, 22.04.2010) kohta.

Kaebuse kohaselt on eksitav artikli pealkiri, sest artiklis endas on toodud Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare vastuväide pealkirjas esitatud faktiväite suhtes. “…Keskerakond [on] seisukohal, et Postimehe poolt on antud juhul tegemist poliitiliselt motiveeritud rünnakuga Keskerakonna korraldatava meeleavalduse aadressil. Selle asemel, et kajastada toimuvat meeleavaldust erapooletult, on asutud seda juba ette diskrediteerima. Usume, et selle põhjuseks on toimetuse juhtide isiklikud poliitilised vaated ja seosed, mille tulemusel toimetus eiras nõuet olla erapooletu ja kontrollida avalikkusele edastatavat teavet,” sedastab kaebuse esitaja.

Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Postimees on rikkunud head ajakirjandustava.

Artikli pealkiri on eksitav ajakirjanduseetika koodeksi p. 4.11 tähenduses. Tugevat faktiväidet ei tõenda ükski artiklis esitatud asjaolu, mis oleks esitatud sama tugevalt kui pealkiri. Pealkirjas toodud faktiväidet kummutab samas artiklis esitatud Edgar Savisaare seisukoht. Väide ise põhineb ühe anonüümse allika informatsioonil, mis ei ole (ka hiljem) kinnitust leidnud teistest allikatest. Hilisemad samateemalised uudised lükkavad manipuleerimissüüdistusi Keskerakonna aadressil pigem ümber.

ASNil puudub alus ja võimalus seisukoha avaldamiseks Keskerakonna oletuste suhtes, mis puudutavad Postimehe väidetavat poliitilist kallutatust toimetuse juhtide isiklikest vaadetest lähtuvalt. Kaebuse esitaja ei ole neid oletusi ka ise põhistanud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi