Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 464
Registr. kuupäev 22.4.10
Kaebuse osapooled S.S. ja H.K. Nelli Teataja kirjutise “Viinapoodi Eesti moodi” (L. Järve, fotograaf A.Pärtel; 16.4.10) kohta.
Sisu Illustreeriva foto lisamine artiklile, millel kujutatutel puudub seos artikli sisuga, kuid mis kahjustab nende mainet
ASN lahend 19.5.10 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas S.S.-i ja H.K.-i kaebust Nelli Teataja artiklit “Viinapoodi Eesti moodi” (16.04.2010) illustreeriva foto (fotograaf Aivar Pärtel) kohta.

Kaebuse kohaselt on foto esitatud kontekstiväliselt: kontserdil kaasalaulvate meeste pilt illustreerib artiklit alkoholi müügist ja tarbimisest ning jätab mulje kahest lällavast joodikust, põhjustades häbi ja moraalseid kannatusi nii neile kui ka peredele. Foto selline kasutamine tekitas lisaks arusaamatusi kaebuse esitajate töö juures. “Me ei ole avaliku elu tegelased ning selle artikliga rikutakse meie eraelu puutumatust, privaatsust, au ja väärikust,” märgivad S.S. ja H.K. kaebuses. Fotot on ajalehenumbris kasutatud ka reklaamiva elemendina esiküljel ning loo juures netiversioonis.

Nelli Teataja ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Nelli Teataja on rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel, mida foto illustreerib, ei kõnele fotol kujutatud isikutest. Tegemist ei ole avaliku elu tegelastega. Kasutades fotot ilma asjaosaliste loata ja neid halvas valguses näitavas kontekstis, on toimetus rikkunud nende inimeste informatsioonilise enesemääramise õigust, s.t õigust ise otsustada oma kujutise kasutamise üle.

Kaebuse tuuma (foto ebaeetiline kasutamine) mõistmist toimetuse poolt näitab asjaolu, et ajalehe netiversioonis oli kõnealune foto kaebuse arutamise hetkeks asendatud teise fotoga.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi