Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 459
Registr. kuupäev 5.3.10
Kaebuse osapooled Lidia Nikolajeva Kanal 2 saate "Reporter" videolõikude (12.1.10, 8.2.10) kohta
Sisu videosalvestise tahtevastane tegemine ja avaldamine
ASN lahend 30.3.10 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Lidia Nikolajeva kaebust Kanal 2 uudistesaadete Reporter kohta (12.1.10, 8.2.10).

Kaebuses märgitakse tahtevastast videoülesvõtet ja ülesvõtte kasutamist saates. Kaebuse esitaja hinnangul rikub video avaldamine tema õigusi.

Avaliku Sõna Nõukogu tuvastas eelmenetluse käigus, et kaebusele ei ole lisatud kodukorra nõuete kohaselt koopiaid kaebuses märgitavatest saatelõikudest. Kodulehekülje reporter.ee abil leidis ASN saatelõigu 12. jaanuarist, teist viidatud uudislugu internetiarhiividest leida ei õnnestunud. Seetõttu jätab viimase osas ASN seisukoha kodukorrale tuginedes väljendamata.

Kanal 2 ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kanal 2 ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kuigi informatsioonilise enesemääramise õigusest tulenevalt on igaühel õigus määratleda oma privaatsus, siis käesoleval juhul on videosalvestis tehtud avalikul kohtuprotsessil, mis esimeses astmes päädis süüdimõistva otsusega. Sealjuures karistas kohus süüalust niisuguse petturluse eest, millega kaasnes teise inimese surm.

Niisuguses kontekstis kaalub avalikkuse huvi üles inimese isiklikud huvid ja nii informatsiooni avaldamine kohtuprotsessi kohta kui ka kohtualuse kujutist sisaldava videoülesvõtte avaldamine on õigustatud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi