Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 453
Registr. kuupäev 26.1.10
Kaebuse osapooled Lidia Nikolajeva Postimehe kohta
Sisu foto avaldamine ilma nõusolekuta
ASN lahend Kaebus enamiku episoodide osas aegunud (materjal ilmunud enam kui 6 kuud tagasi), viimase episoodi osas ("Ämbliknaine sattus enda kootud võrku", 13.1.10) -
11.3.10 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Lidia Nikolajeva kaebust Postimehe kohta, milles heidetakse ajalehele ette korduvat tema fotode avaldamist koos lugudega tema üle peetavast kohtuasjast.

Kaebuses märgitakse tahtevastaseid fotode avaldamisi Postimehe numbrites 04.07.09, 06.06.09 (venek.) ja 13.01.10, poolelioleva uurimise kohta loo avaldamist 26.10.07, samuti abikaasa nime avaldamist lugudes 04.07.09, 06.06.09 (venek.).

Avaliku Sõna Nõukogu tuvastas eelmenetluse käigus, et kaebus pole aegunud üksnes 13.01.10 ilmunud episoodi osas – artikli “Eluheidikuid mürgitanud naise pereäri lõppes vanglas” juures ilmunud foto kohta. Kaebuse esitaja hinnangul rikub foto avaldamine tema õigusi.

Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Peatoimetaja vastusest Lidia Nikolajeva pretensioonile (saadetud 25.11.2009) varasemate pildiavaldamiste kohta selgub, et nende kohtuasjade kajastamisel, mis pakuvad avalikkusele huvi ja mida kohus arutab avalikul kohtuistungil, ei vaja toimetus süüdistatavate luba.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kuigi inimesel on informatsioonilise enesemääramise õigusest lähtuvalt õigus määratleda oma privaatsus, on käesoleval juhul tehtud inimesest foto avalikul kohtuprotsessil, millel (esimeses astmes) tegi kohus süüdimõistva otsuse. Sealjuures karistas kohus inimest niisuguse petturluse eest, millega kaasnes teise inimese surm.

Niisuguses kontekstis kaalub avalikkuse huvi üles inimese isiklikud huvid ja nii informatsiooni avaldamine kohtuprotsessi kohta kui ka kohtualuse foto avaldamine on õigustatud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi