Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 451
Registr. kuupäev 4.1.10
Kaebuse osapooled Randel Länts TV 3 uudiste (16.12.09) kohta.
Sisu Väärväide telefonitsi kättesaamatuse kohta, vabanduse avaldamisest keeldumine
ASN lahend 11.3.10 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Randel Läntsi kaebust TV 3 uudistesaate lõigu kohta (Anna-Maria Makko, 16.12.09), milles väideti, et teda kahtlustatakse riigisaladuse lekitamises meediale Jüri Pihli käsul.

Kaebuse esitaja märgib, et temalt väite suhtes kommentaari ei võetud, saatelõigus hoopis väideti, et ta mobiiltelefon oli välja lülitatud. Samas oli kaebuse esitaja tunnistajaks intervjuudele, mida sama loo tarbeks salvestati Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juures pärast koosolekut. Kaebuse esitaja sõnul ei vasta tõele, et temaga polnud sel päeval võimalik ühendust saada. Kui vastavateemaline kommentaar Randel Läntsilt oli avaldatud Delfis, siis kontakteerus temaga ka TV 3 toimetaja. Siis ei soovinud Randel Länts enam ise asja selgitada, vaid taotles vabandust, mida ei tulnud.

TV 3 uudistejuht Sven Soiver selgitas ASNile, et reporter püüdis Randel Läntsiga korduvalt tulutult ühendust saada. Ajal, mil salvestati usutlusi Riigikogus, ei olnud toimetuse käsutuses veel materjali, mille suhtes kommentaari küsida. Väide Randel Läntsi kohta põhines vihjel, mille usaldusväärsuses polnud toimetusel põhjust kahelda. Pakutud vastulause võimalust Länts ei kasutanud, keeldudes ka muudest kommentaaridest. Vabandamiseks ei näe TV 3 põhjust.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et TV 3 ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjanduseetika koodeks ütleb, et võimalike faktivigade ilmnemisel tuleb meediaorganisatsioonil avaldada asjaosalise vastulause. Nii kaebusest kui toimetuse selgitusest nähtub, et vaatamata toimetuse suutmatusele saada asjaosalise kommentaar samasse saatesse, pakuti võimalust selgitusi anda järgmises uudistesaates – mida kanali spetsiifikat arvestades tuleb pidada mõistlikuks lahenduseks. ASNi hinnangul on kahetsusväärne, et Randel Länts ei soovinud vastulauset avaldada, sest vastulause teenib eeskätt avalikkuse huvi saada teada tõde. Tõde on ka eetikakoodeksi üks vaieldamatuid väärtusi. Vabandus aga ei ole hea tava ja eetikakoodeksi raames institutsionaliseeritud meede, vaid pigem osapoolte sisetunde ja kokkuleppe küsimus, millesse kõrvalseisjail ei sobi sekkuda.

ASNil puudub võimalus täpsemaks asjaolude väljaselgitamiseks, kas ja mis asjaoludel reporter püüdis Randel Läntsiga ühendust saada ning mis täpsemalt takistas kommentaari saamist. Loodetavasti tehti seda hoolikamalt, kui uudisloo nimetiitrite kirjutamisel (loos: Rander Länts). ASNil puudub ka võimalus välja uurida TV 3 usaldusväärse anonüümallika vihje paikapidavus. Kaebuse esitaja ei ole allika väite ümberlükkamist kuidagi argumenteerinud.

TV 3 reporterist olnuks siiski professionaalne esitada asjakohase kommentaari puudumine pigem (objektiivse, subjektiivse) vajakuna enda töös (Meil ei õnnestunud allikat kätte saada), mitte süüdistusena allika aadressil (Mobiiltelefon oli kogu päeva välja lülitatud). Samas ei ole see professionaalsuse aspekt käsitletav märkimisväärse eetikarikkumisena.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi