Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 446
Registr. kuupäev 16.11.09
Kaebuse osapooled Tiit Madisson Delfi uudise "Madissoni ERSP juhatus valiti Hitleri pildi all" (7.11.09) kohta
Sisu väärväide pealkirjas
ASN lahend 2.12.09 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tiit Madissoni kaebust Delfi uudise “Madissoni ERSP juhatus valiti Hitleri pildi all” (7.12.09) kohta.

Kaebuse kohaselt sisaldab uudise peakiri otsest valet – juhatuse valimise ruumis ei ole kunagi Hitleri pilti olnud. Kaebuse esitaja peab kogu loo tonaalsust otseselt ja kaudselt halvustavaks.

Delfi ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Delfi ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Delfi uudis viitab pealkirjas TV 3 samateemalisele uudisele, mis on videona lingitud kaebuse põhjustanud uudise juurde ja moodustab sellega ühtse terviku.

Videost nähtub, et Tiit Madisson koos kaaslastega annab intervjuud ruumis, mille seinal on Hitleri portree. Sealjuures on see pilt Madissoni foonil püsivalt kaadris. Reporter võtab pildi jutuks, üks ruumisviibijatest eemaldab pildi, väites, et pilt on seal “juhuslikult” ning tegu olevat Nõmme Raadio ruumidega.

Sellest nähtub, et Tiit Madisson pidi olema teadlik Hitleri pildist tema taustal. Nimetatud videolõik tõendab ASNi hinnangul ka Delfi uudise pealkirjas toodud faktiväidet.

Küsitav võib olla, kas intervjuud anti samas ruumis, kus valiti juhatust, ning seda videolõigust ka täpselt ei selgu. Samas see nüanss ei muuda märkimisväärselt asja olemust ega ole käsitletav eetikarikkumisena.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi