Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 444
Registr. kuupäev 9.11.09
Kaebuse osapooled Triinu Rogenbaum ajakirja Kroonika kirjutise "Villu Parvet võttis kallima tagasi" (J.Hämarsoo, 20.10.09) kohta
Sisu loata foto ja andmete avaldamine
ASN lahend 2.12.09 Lahend: valdavalt tauniv
kuigi toimetus on püüdnud toimida ootuspäraselt, pole soovinud kahju tekitada ega ole seda tekitanud, on siiski mööda mindud mitte avaliku elu tegelase informatsioonilise enesemääramise õigusest

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Triinu Rogenbaumi kaebust Kroonika kirjutise “Villu Parvet võttis kallima tagasi” (Jaanus Hämarsoo, 20.10.09) kohta.

Kaebuse kohaselt on kirjutises kaebuse esitaja kohta avaldatud niisuguseid andmeid, mida ta ei soovinud avalikkusega jagada. Kirjutisele on lisatud foto. Eraeluliste andmete levitamiseks ega foto avaldamiseks ajakiri luba ei küsinud. Kaebuse esitaja rõhutab, et ta ei ole avaliku elu tegelane ega soovi seesugust tähelepanu. Samas on Kroonika ka varem kaebuse esitaja kohta tahte vastaselt materjale avaldanud.

Kroonika peatoimetaja Margus Müil selgitas ASNile, et foto Triinu Rogenbaumist ja tema elukaaslasest Villu Parvetist on tehtud avalikul seltskonnaüritusel, kus inimesed pidid aru saama, et neid pildistavad pressifotograafid. Ajakiri tegi fotole tuginevalt positiivse alatooniga artikli, küsides kommentaari kaebuse esitaja elukaaslaselt. Kaebuse esitaja ise ei olnud küsimusteks kättesaadav. Kroonika ei ole tahtnud kaebuse esitajat kahjustada ning hea tahte avaldusena eemaldas kõnealuse artikli kroonika veebikeskkonnast. Kaebuse esitaja ei ole peatoimetaja väitel vaidlustanud artikli faktiväiteid.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kroonika on rikkunud head ajakirjandustava inimese eraelu tahtevastase avalikustamise osas.

Kaebuse esitaja ei ole oma kaebuses vaidlustanud mitte niivõrd enda pildistamist, kuivõrd foto kontekstualiseeritud avaldamist. Triinu Rogenbaumi näol ei ole tegu avaliku elu tegelasega, kelle tegevuse suhtes oleks meedia kõrgendatud tähelepanu õigustatud. Konkreetse loo avaldamiseks puudub ülekaalukas avalik huvi. ASN peab vääraks tõlgendust, nagu võiks paarisuhte teine pool anda luba eraelulisi andmeid avaldada ka oma elukaaslase kohta ja eest.

Informatsioonilise enesemääramise õiguse aspektist on igaühel vaid enda eest õigus otsustada, kui suures ulatuses ta soovib oma eraelu avalikkuse ees käsitleda. Selles kontekstis ei õigusta pildile eraelulise artikli lisamist inimese viibimine avalikul üritusel koos pressifotograafidega. On küll mõistlik eeldada, et avalikus kohas võib inimene jääda juhuslikult mõnele üldplaanile, kuid portreefoto avaldamine eeldab kokkulepet pildistatavaga. Samuti ei anna mõni varasem foto- ja andmeteavaldamine automaatselt õigust uueks foto ja andmete avaldamiseks.

Toimetuse tunnustuseks tuleb öelda, et artikli avaldamisega ei ole soovitud olla pahatahtlik ning kaebusest ei nähtu, et avaldatud oleks niisuguseid üksikasju, mis võiksid kaebuse esitajat oluliselt kahjustada. Samuti on positiivne, et lugu võeti pretensioonide ilmnemisel maha ajakirja võrguversioonist.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi