Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 441
Registr. kuupäev 30.10.09
Kaebuse osapooled TLÜ RASI lektor Barbi Pilvre Elu24 uudise "Kas Barbi-Jenny Pilvre-Storgardist võib saada Tallinna nimekomisjoni esimees?" (28.10.09) kohta
Sisu uudisväärtusetu uudis oletustest
ASN lahend 2.12.09 Lahend: osaliselt tauniv
uudisväärtustamine on eeskätt professionaalsuse küsimus, kuid taunitav on sisutühja sahina pilkav väljakäimine faktiväitena veebikommentaatoritele kommenteerimiseks

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Barbi Pilvre kaebust Elu24 uudise “Kas Barbi-Jenny Pilvre-Storgardist võib saada Tallinna nimekomisjoni esimees?” (poliitikatoimetus, 28.10.09) kohta.

Kaebuse järgi on tegu “mittemillestki väljaimetud” “mõttetu ja kistud” looga. Samas lugu kogub klikke ja kommentaare. Ka on kaebaja sõnul kasutatud tema pildi juures “loominguliselt tõlgendatud” tsitaati ühest tema artiklist. ASN näeb siin kaebuse keskmena probleemi kuulujutul põhineva tekstiga, millel sisuliselt puudub uudisväärtus.

Postimees Online’i juhataja Aivar Reinap selgitas Avaliku Sõna Nõukogule, et uudis järgib ajakirjanduse põhireegleid: toimetus kontrollis saadud vihjet kahest allikast ja esitas info asjaosaliste kommentaaridega. Info kaheldavusele viitab toimetuse kinnitusel küsimärk pealkirjas. Toimetus oleks käsitlenud kõnealust infot teisiti, kui Barbi Pilvre lükanuks teabe oluliselt resoluutsemalt ümber kas enne või pärast avaldamist.

Avaliku Sõna Nõukogu seisukoht on, et eeskätt on siin tegemist ajakirjaniku ja väljaande ebaprofessionaalsusega uudisväärtustamisel ning anonüümsete allikate kasutamisega, mis siiski pole käsitletav meediaeetilise probleemina.

Samuti ei nähtu esitatud kaebusest otsesõnu, et avaldatud uudis oleks kaebuse esitajale tekitanud kahju. Avaliku elu tegelane, kelleks kaebuse esitaja poliitikuna on, peab muu hulgas taluma tavalisest suuremat tähelepanu ja kriitikat oma tegevuse suhtes. Formaalselt on küsitud ka kaebuse esitaja seisukohta, mis on samuti kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Uudis satub vastuollu hea ajakirjandustavaga ses mõttes, et inimest käsitletakse kui lihtsalt infomaterjali ning heidetakse internetikommentaatorite meelevalda kommenteerimiseks olukorras, kus avalikkusel puudus vajadus uudise sisuks olnud informatsiooni teada saada. Ka oli nn uudismaterjal raamistatud viisil, mis ärgitas pigem solvavaid kommentaare. Kõnealusel uudisel oli kaebuse esitamise ajal mitukümmend pahatahtlikku kommentaari, mis olid asja arutamise ajaks toimetuse poolt internetist kõrvaldatud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi