Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 440
Registr. kuupäev 25.10.09
Kaebuse osapooled Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Vitsut Eesti Päevalehe kirjutiste seeria (7., 16., 21., 26. ja 27. oktoobril 2009) kohta
Sisu massiivne rünne ilma selgitusvõimalust andmata, eksperthinnanguga manipuleerimine, väärfaktiväited
ASN lahend 2.12.09 Lahend: tauniv mitmes aspektis

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tallinna linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti kaebust (esitatud Tallinna linnavolikogu avalike suhete nõuniku Ester Šangi vahendusel) Eesti Päevalehe ja EPL Online’i kohta, mis avaldasid pikema aja vältel kirjutisi kaebuse esitaja kohta. Esitatud materjal tuli täienduseks kaebusele 436, mille suhtes oli ASN lisamaterjalide laekumise ajaks lahendi andnud ja mistõttu ei olnud võimalik täiendusi sellele kaasusele liita.

Kaebuses on nimetatud järgmisi kirjutisi: “Soome politoloog: valimiskampaania tegemine maksumaksja raha eest on skandaalne” (Kadri Ratt, 7.10.09), “Kontroll: Altpere kasutas propagandaks töötelefoni” (Merilin Kruuse, 21.10.09), “Kuuenda volikogu meenutuseks – erinevate volinike lühiportreed” (Dannar Leitmaa, 26.10.09), “Jaak Vihmand: linnavolikogus puudub arutelu” (Dannar Leitmaa, 27.10.09). Kaebuses märgitakse ka ühte uudist 16. oktoobrist 2009, kuid ei ole täpsemalt märgitud, millist uudist silmas peetakse.

Kaebuse kohaselt on esitatud korduvalt tõsiseid süüdistusi süüdistatavale sõna andmata. Artikli “Kuuenda volikogu meenutuseks – erinevate volinike lühiportreed” puhul ei antud võimalust vastulauseks teist meelt olevaile linnavolinikele. Samas artiklis on kaebuse esitaja sõnul toodud valeväiteid volikogu ametniku töötelefonilt valimisagitatsiooni tegemise kohta. Valeväiteid esineb kaebuse kohaselt ka teistes artiklites. Artiklis “Soome politoloog: valimiskampaania tegemine maksumaksja raha eest on skandaalne” on kaebuse kohaselt manipuleeritud Soome teadlase seisukohaga. Selle tõenduseks on esitatud ERRi raadioajakirjaniku Mart Ummelase soomekeelne e-kirjavahetus Helsingi ülikooli politoloogia professori Kyösti Pekoneniga.

Eesti Päevaleht ega tema ajakirjanikud ASNile oma seisukohta ei avaldanud. E-kirjavahetusest Ester Šangi ja EPLi peatoimetaja Lea Larini vahel selgub, et toimetus jättis avaldamata Tiina Mägi, Peeter Mardna, Leonid Mihhailovi ja Tarmo Lausingu vasturepliigi põhjusel, et artiklis “Jaak Vihmand: linnavolikogus puudub arutelu” antud intervjuus avaldab linnavolinik Jaak Vihmand oma mõtteid ja arvamusi, aga vastulausega ei saa arvamusi umber lükata.

Avaliku Sõna Nõukogu on seisukohal, et käesoleva teemasarja puhul (juba alates kaasuses 436 käsitletud artiklist) olnuks avaldatava informatsiooni igakülgsuse aspektist toimetusel hädatarvilik lisada artiklitele ka Toomas Vitsuti seisukoht. Praegusel juhul ei ole lugejal võimalik selgepiiriliselt mõista, kas Toomas Vitsuti kommentaar puudub artiklitest ajakirjaniku tegematajätmise, Vitsuti poolt kommentaarist keeldumise, kommunikatsiooniraskuste või kommentaaride ebakohasuse tõttu.

Samas ei saa tõsiseltvõetavaks pidada ka toimetuse väidet artiklis “Kuuenda volikogu meenutuseks – erinevate volinike lühiportreed”, nagu keeldunuks Toomas Vitsut EPLiga suhtlemast. EPLi artiklites seda väidet millegagi ei tõendata ning Toomas Vitsut ise vaidleb sellele kategooriliselt vastu.

Artikli “Jaak Vihmand: linnavolikogus puudub arutelu” suhtes on ASN seisukohal, et informatsiooni igakülgsuse printsiibist lähtudes olnuks asjakohane avaldada ka linnavolinike Tiina Mägi, Peeter Mardna, Leonid Mihhailovi ja Tarmo Lausingu repliik. Vastulausega peab saama parandada ka arvamuse aluseks olevat faktiviga või -tõlgendust.

Ülejäänud osa kaebusest pole ASNi arvates piisavalt selgesti argumenteeritud. Tulenevalt kodukorra punktist 7.2 eeldab ASN, et kaebuses esitatakse selged motiivid ning lisatakse vajadusel seisukohti tõendavad materjalid. ASN ise ei sõnasta kaebuse põhiargumente.

ASNil puuduvad vahendid faktiväidete asjaolude ülekontrollimiseks. Kaebusest ei nähtu, et faktivigade parandamiseks oleks taotletud vastulauset ja et toimetus oleks selle avaldamisest keeldunud.

Kaebuses esitatud argumentide ja materjalide ebapiisavuse tõttu pole võimalik anda ka hinnangut professor Kyösti Pekoneni intervjuuga manipuleerimise suhtes.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi