Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 44
Registr. kuupäev 3.1.94
Kaebuse osapooled Valgamaalase ajakirjanikud Imbi Ernits-Kaljuste ja Esta Härm Estonija vastu (Valga - gorod dobrozelatelnõh russkih, 11.12.93)
Sisu Sisu moonutav tõlge, tõlke loata avaldamine, tõlkele lisatud halvustav kommentaar
ASN lahend 19.1.94 osaliselt tauniv otsus: halvustav kommentaar

ASN arutas 1993. aasta 8. detsembri Postimehes ilmunud intervjuu Valga on hea tahtega venelaste linn autorite kaebust ajalehe Estonija vastu, kus 11. detsembril ilmus nende artikli venekeelne t?lge, millele oli lisatud ka tõlgi kommentaar. Artikli autorid leiavad, et on rikutud nende autoriõigust, tõlge on ebatäpne ja kommentaar halvustav. Nende arvates on kahjustatud nii nende kui ka intervjueeritavate prestiizhi.

ASN leidis, et tõlge on küll pisut meelevaldne, kuid ei moonuta kirjutise sisu. Küll on tõlkija lisatud kommentaar autorite mainet kahjustav/riivav. Kommentaar eksitab venekeelse artikli lugejat selle tegeliku mõtte ja autorite taotluste osas. Vastasseisu oleks pehmendanud, kui tõlk oleks enne materjali avaldamist konsulteerinud artikli autoritega. ASN-i arvates ei ole artikli mõtet moonutava kommentaari avaldamine kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Jalus Esilehele Tagasi