Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 436
Registr. kuupäev 9.10.09
Kaebuse osapooled Tallinna linnavolikogu esimees T.Vitsut Eesti Päevalehe kirjutise "Seadus jääb Vitsuti kampaaniale alla" (T.Aug, 6.10.09) kohta
Sisu ühekülgne käsitlus, väärväide süüdistatava kättesaamatusest kommentaariks
ASN lahend 20.10.09 Lahend: tauniv - väärväite osas

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tallinna linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti kaebust Eesti Päevalehe kirjutise “Seadus jääb Vitsuti kampaaniale alla” (Tuuli Aug, 6.10.09) kohta.

Kaebuse kohaselt ei vasta tõele artikli lõpulause “Toomas Vitsutilt ei õnnestunud kommentaari saada”, sest ta saatis oma selgituse kolm tundi pärast temalt kommentaari küsimist, sama tööpäeva lõpuks. Kaebuse esitaja peab ajalehe teemakäsitlust pikema aja vältel erapoolikult süüdistavaks, andmata talle vastulause võimalust. Artiklis esitatud faktiväidete suhtes kaebus etteheiteid ei sisalda.

Eesti Päevaleht ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et artikli väide, nagu ei olnuks Toomas Vitsut tõsiste süüdistuste adressaadina kommentaariks kättesaadav, eirab head ajakirjandustava.

Kaebuse esitaja on oma väite tõenduseks esitanud vastava kirjavahetuse ajakirjanikuga. ASNi hinnangul on vastus saadetud mõistliku aja jooksul ning seda pidanuks jõudma esitleda ka ilmunud artiklis. Kui ajalehe tootmistsükkel nõudnuks kiiremat vastamist, siis saanuks ajakirjanik näiteks täiendavalt kokku leppida tähtaja, milleks vastulause laekub. Käsitletava uudise teema puhul ei ole põhjust eeldada, et süüdistuste adressaat peaks vastama ajakirjaniku küsimustele momentaanselt.

ASNi hinnangul oli avalikkusel kindlasti põhjust saada teada, mida volikogu esimees vastas ajakirjaniku küsimustele.

Ajalehe pikaajalise kallutatud käsitluse suhtes tehtud etteheidete kohta puudub Avaliku Sõna Nõukogul võimalus seisukohta avaldada, sest kaebus ei sisalda väidet tõendavat materjali.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi