Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 425
Registr. kuupäev 10.9.09
Kaebuse osapooled Ida-Viru Keskhaigla (juhatuse esimees Tarmo Bakler) Delfi uudise "Ida-Viru arstid tõrjuvad eesti keelt kõnelevaid patsiente" (7.8.09) kohta.
Sisu eksitav pealkiri
ASN lahend 23.9.09 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Ida-Viru Keskhaigla (juhatuse esimees Tarmo Bakler) kaebust Delfi uudise “Ida-Viru arstid tõrjuvad eesti keelt kõnelevaid patsiente” (7.8.09) pealkirja kohta.

Kaebuse kohaselt on pealkiri eksitav ega anna edasi artikli tegelikku sisu. Artikli sisu peab kaebuse esitaja korrektselt esitatuks.

Delfi ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Delfi on pealkirja sõnastamisel rikkunud head ajakirjandustava, sest pealkiri on eksitav.

Artiklist ei nähtu, et suhtluskeele määratlus digiregistratuuris väljendaks venekeelsete arstide soovimatust teenindada eestikeelseid patsiente. Artikkel kõneleb arstide puudulikust keeleoskusest, mis iseenesest ei tähenda, et nad kedagi “tõrjuks”.

Hea tava rikkumist ei õigusta ka algmaterjali refereerimine teisest allikast – käesoleval juhul ajalehest Põhjarannik. Meediaorganisatsiooni kohus on märgata hea tava rikkumist algallikas ning seda mitte taasesitada.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi