Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 424
Registr. kuupäev 10.9.09
Kaebuse osapooled Ida-Viru Keskhaigla (juhatuse esimees Tarmo Bakler) Põhjaranniku kirjutise "Iga neljas eriarst tõrjub eesti keelt kõnelevaid patsiente" (T.Linnard, 7.8.09) kohta.
Sisu eksitav pealkiri
ASN lahend 23.9.09 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Ida-Viru Keskhaigla (juhatuse esimees Tarmo Bakler) kaebust Põhjaranniku kirjutise “Iga neljas eriarst tõrjub eesti keelt kõnelevaid patsiente” (T.Linnard, 7.8.09) pealkirja kohta.

Kaebuse kohaselt on pealkiri eksitav ega anna edasi artikli tegelikku sisu. Artikli sisu peab kaebuse esitaja korrektselt esitatuks.

Põhjarannik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Põhjarannik on pealkirja sõnastamisel rikkunud head ajakirjandustava, sest pealkiri on eksitav.

Artiklist ei nähtu, et suhtluskeele määratlus digiregistratuuris väljendaks venekeelsete arstide soovimatust teenindada eestikeelseid patsiente. Artikkel kõneleb arstide puudulikust keeleoskusest, mis iseenesest ei tähenda, et nad kedagi “tõrjuks”.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi