Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 422
Registr. kuupäev 14.8.09
Kaebuse osapooled TTÜ emeriitprofessor Enno Reinsalu Eesti Päevalehe kirjutise "Majandussurutis annab kesklinna kuritegevusele taas hoogu juurde" (A.Ojala, 13.8.09) kohta
Sisu eelarvamusliku hoiaku esitamine artikli vahepealkirjas
ASN lahend 27.8.09 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas TTÜ emeriitprofessori Enno Reinsalu kaebust Eesti Päevalehe kirjutise “Majandussurutis annab kesklinna kuritegevusele taas hoogu juurde” (Agnes Ojala, 13.8.09) kohta.

Kaebuse kohaselt on artiklile lisatud esiletõste tekstiga “Statistika ei arvesta, et kesklinnas veedavad aega ka näiteks lasnamäelased”, milles viide Lasnamäele ja lasnamäelastele ei tulene artikli sisust ning käsitab lasnamäelasi peamiste kuritegevuse kandjatena. Kaebuse esitaja seisukohalt on sellise primitiivse stambi jätkuv kasutamine vastuolus ajakirjanduse hea tavaga.

Eesti Päevaleht ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Eelarvamuslik ja sildistav lähenemine on ajakirjanduse üldine kvaliteedi probleem. ASN leiab, et lugupeetud emeriitprofessori tähelepanek võiks anda ainest eeskätt meediakriitiliseks debatiks ajakirjanduse kvaliteedi üle. Probleemset teksti andnuks sõnastada ühtegi linnaosa eraldi nimetamata, sest loo kontekstis ei olnud lasnamäelaste väljatoomine tõepoolest oluline ega vajalik.

Samas leiab ASN, et vaadeldaval juhul ei ole siiski tegu professionaalse eetika rikkumisega. Kuigi artikkel ise sedastab, et kuritegevuse statistilist arvestust teo toimepanijate elukoha järgi ei peeta, kinnitab artiklile lisatud infograafika (linnakaart kuritegevuse hulgast linnaositi), et Lasnamäe on raskete kuritegude koguarvult kesklinna järel teisel kohal. Viimast asjaolu silmas pidades ei saa väita, et Lasnamäe seotus keskmisest kõrgema kuritegevuse määraga oleks avaldatud materjalis täielikult põhistamata.

Sildistamine ajakirjanduseetika probleemina tähendab sihiteadlikku negatiivset sildistamist, faktide eiramist ja avaldatu tulemusena osapooltele tekkinud selgelt tajutavat kahju.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi