Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 419
Registr. kuupäev 29.5.09
Kaebuse osapooled Olev Luhtein ETV2 saate "Vandekohus" (18.05.09) kohta
Sisu Väikelapse surmas süüdistatava arsti kutsumine eksperdina arutlussaatesse
ASN lahend 17.6.09 Lahend: vabastav - Toimunust ei tekkinud kellelegi kahju.

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Olev Luhtein’i kaebust ETV2 saate “Vandekohus” (18.5.09) ja Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõuniku selle kohta antud selgituste kohta.

Kaebuse kohaselt oli saatesse “vandekohtunikuks” kutsutud pediaater Inga Markova, keda ravikvaliteedikomisjon süüdistas samal ajal ametialases hoolimatuses, millega väidetavalt seostus ühe lapse surm. Kaebuse esitaja hinnangul oli sellise arsti juttu õõvastav kuulata ning see riivas vaataja õiglustunnet.

ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk selgitas kaebuse esitajale, et dr Markova ei rääkinud saates käimasolevast juurdlusest. Markova suhtes ei võtnud saates sõna ka ravikvaliteedikomisjoni juht dr Mardna. Tammerki sõnul kutsus saate toimetaja Markova saatesse, sest polnud teadlik temaga seotud probleemist. Seetõttu ei näe ERRi eetikanõunik, et saate autorid oleksid Inga Markova kaasamisega saatesse teadlikult soovinud mõjutada käimasoleva juurdluse kulgu.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ERR ei ole kõnealuse ETV2 saate edastamisel rikkunud head ajakirjandustava.

Dr Inga Markova ei olnud saate eetriajaks süüdi tunnistatud väidetavas väärravis, mille tagajärjel suri aastane patsient. Saate toimumise ajal käis juurdlus, informatsioon juhtumi kohta oli napp ning pelgalt Õhtulehe artikli põhjal, millele kaebuse esitaja viitab (ilmus 26.5.09, seega pärast saadet), ei ole õigustatud inimese väljendusvabaduse piiramine. Kaebusest ei nähtu ka, et dr Markova esinemine saates “Vandekohus” oleks tekitanud kellelegi kannatusi.

Asjaolu, et saate toimetaja ei olnud kursis saatekülaliste taustinformatsiooniga, ei ole käsitletav eetilise, vaid pigem professionaalse probleemina. Samuti oleks dr Markova ise võinud moraalse otsusena kaaluda oma telesaatest osavõtu sobivust olukorras, kus tema suhtes on erialaliselt käimas kriminaaluurimine. Samas ei ole saate toimetajatele põhjust etteheiteid teha hea ajakirjandustava seisukohast.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi