Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 418
Registr. kuupäev 28.5.09
Kaebuse osapooled Liis Lass Õhtulehe kirjutiste "Liis Lass: olen isekas ja egoistlik" (28.02.09) ja "Liis Lassi tulevane äi pole poja pruudiga rahul" (13.05.09) kohta
Sisu valeväited, maine kahjustamine
ASN lahend 17.6.09 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Liis Lassi kaebusi Õhtulehe artiklite “Liis Lass: Olen isekas ja egoistlik” (Siret Mägi, 28.2.09) ja “Liis Lassi tulevane äi pole poja pruudiga rahul” (Siret Mägi, 13.5.09) kohta.

Kaebuse kohaselt põhinevad artiklid kuulujuttudel ja internetikommentaaridel, on laimava sisuga ning tekitavad põhjendamatuid kannatusi. Samuti on artiklite autoriks märgitud olematu isik.

Õhtulehe peatoimetaja Väino Koorberg teatas ASNile, et ei pea võimalikuks sisulisi selgitusi anda, sest on allutanud end Pressinõukogu jurisdiktsioonile.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Õhtuleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Tulenevalt autoriõigusest on pseudonüümi kasutamine iga autori õigus. Kui toimetus kasutab kollektiivset varjunime, siis vastutab selliselt avaldatud materjali eest toimetus.

ASNil puuduvad protseduurilised võimalused selgitada välja tõde faktiväidete suhtes ega selgitada välja, mis on kirjutatud kuulujutu põhjal ning mis vastab tegelikkusele. Seetõttu olnuks kaebuse esitajal otstarbekam tema arvates tõele mittevastavate väidete õiendamiseks nõuda vastulause võimalust.

ASN ei leia käesolevas juhtumis ajakirjanduse eetikakoodeksi rikkumist. Õhtulehes avaldatud lugudel Liis Lassi elust puudub küll igasugune uudisväärtus avaliku huvi seisukohast ja need on avaldatud pigem uudishimu õhutamiseks. Samas on Liis Lass eelnevalt ise taotlenud oma isiku ja elu meediakajastust, andes selleks ka teadlikult ainest. Olles end aga nn kollase meedia fookusesse seadnud, tuleb arvestada ka ebameeldiva meediakajastusega. Sellest aspektist ei ole põhjendatud ka etteheited põhjendamatute kannatuste tekitamise kohta.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi