Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 416
Registr. kuupäev 27.4.09
Kaebuse osapooled Euroopa Parlamendi saadiku kandidaat Martin Helme teise kandidaadi Indrek Tarandi kohta, s.h Kuku raadio saates "Nädala tegija" (24.4.09).
Sisu Saatejuhi rolli ärakasutamine propagandistlikel eesmärkidel valimiskampaania käigus
ASN lahend 17.6.09 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Euroopa Parlamendi saadiku kandidaadi Martin Helme kaebust teise kandidaadi Indrek Tarandi tegevuse kohta saatejuhina, s.h Kuku raadio saates "Nädala tegija" (24.4.09).

Kaebuse kohaselt tekib Indrek Tarandil, juhtides raadiosaadet “Nädala tegija” ja telesaadet “Targem kui 5b”, huvide konflikt: ühest küljest on saatejuhi kohustus olla võimalikult erapooletu, samas tegeleb kandidaat ka enesereklaamiga. Näiteks küsitles 24. aprillil Tarand poole saate vältel iseennast. Kaebuse esitaja hinnangul on selline olukord ebaaus teiste kandidaatide suhtes ning rikub ka EAEK nõudeid eristada ajakirjanduslikku materjali suhtekorralduslikust. See õõnestab ka meediaväljaannete usaldusväärsust sõltumatute ja erapooletute kanalitena.

Kuku raadio peatoimetaja Janek Lutsu kinnitusel on saade “Nädala tegija” klassifitseeritav talk-show’na. Mainitud kuupäeval edastati toimetuse teadmisel ja juhtimisel lavastuslik “kuuldemäng”, milles nii saatejuhiks kui ka saate külaliseks oli Indrek Tarand ning see kandis meelelahutuslikku ja sotsiaalkriitilist eesmärki.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et vaadeldaval juhul ei ole rikutud head ajakirjandustava. Meediakanalil on õigus otsustada, kes on saadete juhid. Õigus kandideerida valimistel ei saa takistada õigust vabale eneseteostusele ja vabale eneseväljendusele. Rolli- ja huvide konflikti korral on toimetuse ülesandeks hoolitseda, et kandidaat ei kasutaks ajakirjanikuametit ära enese kampaania huvides.

Saate eetris olemise ajaks ei olnud aktiivne valimisperiood veel alanud. Konkreetse saate vorm ja sisu olid toimetuse poolt kavandatud ja kureeritud, mistõttu ei saa väita, nagu oleks kandidaadist saatejuht oma rolli kuritarvitanud.

Telesaade “Targem kui 5b” ei ole ajakirjandus, vaid rangelt formaadipõhine meelelahutuslik telemäng. Kaebusest ei nähtu, et Indrek Tarand oleks saatejuhi rolli mingil moel kuritarvitanud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi