Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 408
Registr. kuupäev 10.3.09
Kaebuse osapooled Hannes Vanaküla ja Marika Indre ETV saate "Pealtnägija" (M.Kärmas, 28.1.09) kohta.
Sisu Väärinfo ja maine kahjustamine
ASN lahend 17.6.09 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Hannes Vanaküla kaebust ETV saate “Pealtnägija” (reporter Mihkel Kärmas, 28.1.09) kohta.

Kaebuse kohaselt oli tegemist tasakaalustamata süüdistava materjaliga, milles kasutati tõele mittevastavaid väiteid ning esitati süüdistusi inimese suu läbi, kes ei ole Vanaküla rühmitusega kuidagiviisi seotud olnud. Kaebuse esitajal puudus intervjuude ajal ettekujutus, milles teda saatelõigus süüdistatakse, mistõttu polnud tal võimalik anda adekvaatseid selgitusi. Samuti tekitas saatelõik põhjendamatuid kannatusi (kadus võimalus suhelda lastega, töötajäämine jne).

ASNi käsutuses on Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõuniku Tarmu Tammerki menetluse lõppjäreldused samas küsimuses. Kaebuse põhiline väide, et saade oli tasakaalustamata, on tema hinnangul alusetu, sest kaebuse esitaja ise sai saates põhjalikult sõna. Et Vanaküla oli enne saadet korduvalt oma seisukohti meedias tutvustanud, siis tulnuks tal valmis olla ka järgnevaks kriitiliseks meediakäsitluseks.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ETV ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

ASN nõustub ERRi ajakirjanduseetika nõuniku seisukohaga, et kaebuse esitaja on vaadeldavas loos saanud oma seisukohti põhjalikult selgitada ning ajakirjanduslikult on materjal esitatud igakülgselt, asjakohaselt ja tasakaalustatult, kuulates ära erinevaid osapooli. ASN nõustub ka nõuniku väitega, et avalikkuse ees oma seisukohti tutvustanuna pidi kaebuse esitaja olema valmis nende hilisemaks kriitiliseks meediakäsitluseks.

Saatelõigu uudisväärtus avaliku huvi aspektist on kõrge. Kogu kaebuse faktoloogilist osa, s.h lapsevanema kirja hüpoteetilist analüüsi on ASNi menetluse raames keerukas käsitleda, sest ASNil puuduvad protsessuaalsed võimalused asjaolude ülekontrollimiseks.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi