Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 407
Registr. kuupäev 25.2.09
Kaebuse osapooled Lastekaitse Liit Kanal 2 saate "Reporter" uudisloo kohta, mis käsitles paljulapselise perekonna olukorda Võnnus (reporter C.Pritson-Tamme; 16.02.09)
Sisu lapse põhiõiguste rikkumine, EAEK p 3.6, 3.2 rikkumine
ASN lahend 28.4.09 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Lastekaitse Liidu (juhataja Alar Tamme isikus) kaebust Kanal 2 saate “Reporter” uudislõigu (reporter Carmen Pritson-Tamme; 16.02.09) kohta, mis käsitles ühe Võnnu 6-lapselise pere olukorda.

Kaebuse kohaselt näidati lapsi hoolitsemata, hüljatute ja väidetavalt ka näljastena, rikkudes nende elukohta sisenemisega eraelu ja kodu puutumatust. Lastekaitse Liit on seisukohal, et pere laste ja nende kodu taolisel moel näitamine ei olnud laste huvide seisukohast õigustatud, ning seda ei õigusta ka hiljem Kanal 2 algatusel järgnenud üldrahvaliku materiaalse abi kampaania tulemuslikkus.

Kanal 2 ega ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kanal 2 on rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõigust nähtub, et esimesel korral on võttegrupp sisenenud pere eluruumi ja seal tegutsenud ilma täiskasvanute kohalviibimiseta. Esimest külaskäiku ei muuda õiguspäraseks ka laste ema poolt hilisema külastuse puhul antud sisenemisluba. ASNi hinnangul oli ema pandud selles suhtes sundseisu: “sassis” toas olid ülesvõtted juba tehtud ning sisuline kontroll eraelu puudutava materjali edasise ajakirjandusliku kasutamise üle oli temalt ära võetud. Lisaks on ema puhul tegu inimesega, kelle puhul ei saa eeldada meediaga suhtlemise kogemust.

Saatejuht eirab muu hulgas ajakirjanduseetika koodeksi sätet, mille kohaselt võib lapsi intervjueerida ja neist ülesvõtteid teha vaid lapsevanema juuresolekul või nõusolekul. ASN nõustub Lastekaitse Liidu hinnanguga, et intervjuu ei kaitsnud laste huve viisil, mis õigustanuks lapsevanemast mööda minemist. Reporter on lähtunud eeldusest, et laste ema laste eest ei hoolitse ning see hoiak nähtub ka laste jt usutletavate küsitlemisel. Loost jääb mulje, nagu oleks esimese külastuse ajal ema lapsed põhjusetult omapäi jätnud. Hiljem aga selgub, et ta oli ühe lapsega arsti juures.

Loos on kogu perele seatud niisugune aruandekohustus, nagu oleks nad avaliku elu tegelased. Laste kaitsmise sildi all häbistatakse avalikult pereema ning tekitatakse pere suhtes haletsust, mis ei ole eetiline. Püüdes leevendada pere toimetuleku muresid, tuleb samas austada nende väärikust ja põhiõigusi.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi