Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 404
Registr. kuupäev 12.1.09
Kaebuse osapooled AS Viking Motors (advokaat Ermo Kosk'i vahendusel) Postimehe kirjutise "Uute autode müük kukub kolinal" (18.12.08) kohta.
Sisu Majanduskahju tekitava faktivea parandamine ebaproportsionaalselt vähemärgatavalt
ASN lahend 19.02.09 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas AS-i Viking Motors (advokaat Ermo Kosk’i vahendusel) kaebust Postimehe kirjutise “Uute autode müük kukub kolinal” (18.12.08) kohta.

Kaebuse kohaselt avaldas Postimees esiküljel eksitava informatsiooni selle kohta, nagu annaks Viking Motors Saabide hoolduse üle teisele firmale. Selline info tekitas Viking Motorsile olulist majanduslikku kahju. Firma taotlusel esitas Postimees küll järgmisel päeval õienduse, millega faktiviga parandati, kuid parandus ilmus 4. leheküljel. Viking Motors peab sel moel paranduse avaldamist mittenõuetekohaseks, sest parandus tulnuks avaldada samuti esiküljel.

Ajaleht Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Eesti ajakirjanduseetika koodeks seab väljaandele kohustuse avaldada ebaõige informatsiooni ilmumise korral parandus. Seda nõuet on toimetus täitnud esimesel võimalusel, väärinfo ilmumisele järgneval päeval. Toimetus on parandusele lisanud ka vabanduse.

Hea tava, mille raames ASN juhtumit käsitleb, ei sätesta juhist paranduse avaldamiskoha suhtes. Kohaldades vastulause põhjendatud analoogiat, peaks ka parandus olema avaldatud märgataval kujul. ASNi hinnangul on parandus avaldatud piisavalt märgataval kujul ning avaldamine lähtub Postimehe üldistest tavadest paranduste avaldamisel. Viking Motorsi nõue avaldada parandus esiküljel lähtub küll firma ootustest, mida samas ei põhista olemasolev hea ajakirjandustava.

Kaebuse esitaja ei ole ka piisava veenvusega kaebuses tõendanud, et ajalehe uudis tekitas olulist majanduslikku kahju. ASNi pädevuses ei ole ka seda kahju sisuldasa hinnata.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi