Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 402
Registr. kuupäev 2.12.08
Kaebuse osapooled Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži sotsiaaltöö korralduse I kursuse üliõpilased ja õppejõud (26 allkirja) Postimehe artikli "Loomi armastavalt emalt viidi tütar" (K.Leppik, 22.11.08) kohta
Sisu Lapse huvide kahjustamine, EAEK p 1.5, 4.7 ja 3.6 rikkumine
ASN lahend 19.02.09 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži sotsiaaltöö korralduse I kursuse üliõpilaste ja õppejõudude (26 allkirja) kaebust Postimehe artikli “Loomi armastavalt emalt viidi tütar” (Kristi Leppik, 22.11.08) kohta.

Kaebuse kohaselt kahjustavad artiklis avaldatud nimi, näopilt ja elupaiga avaldamine lapse huve.

Postimehe peatoimetaja ega ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et vaatlusalune artikkel on lapse huvidest ja õigustest lähtuvalt vastuolus hea ajakirjandustavaga.

Artikli keskmes on küll probleem lapse ema juurest äravõtmise õiguspärasusest, kuid puudub igasugune vajadus identifitseerida laps nimeliselt, foto ja elukohaga. Laps pälvib seesuguse identifitseerimise tõttu tarbetut täiendavat negatiivset tähelepanu.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi