Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 401
Registr. kuupäev 18.11.08
Kaebuse osapooled Jevgeni Kristafovitš ajalehe "Den za dnjom" artikli "Vremja toržestvujuštšihh fitjulek" (B.Tuch, 7.11.08) kohta; sama materjali taasavaldamise kohta portaalis Kalev.ee
Sisu Solvamine ja inimväärikuse alandamine hinnangute andmisel
ASN lahend 4.12.08 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Jevgeni Krištafovitši kaebust ajalehe “Den za dnjom” artikli “Время торжествующих фитюлек” (“Võidutsevate tühisuste aeg”; autor Boris Tuch, 7.11.08) kohta.

Kaebuse kohaselt on artikkel solvav ning sisaldab kaebuse esitaja inimväärikust alandavaid väiteid.

Ajaleht “Den za dnjom” ega ajakirjanik oma seisukohta ASNile ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajaleht “Den za dnjom” on rikkunud head ajakirjandustava.

Olenemata asjaolust, et kultuuriajakirjanik Boris Tuchil on õigus olla kriitiline kaebuse esitaja suhtes ja seda seisukohta ka avalikult väljendada, ei saa ASN leppida, et avalikku ruumi risustatakse sõimuga. Vaadeldavas artiklis ei ole sealjuures kuigi arusaadavalt sõnastatud ka kriitika fookus.

ASN leiab, et isiklik rünnak ja ebakohased väljendid ei kuulu intelligentse avaliku debati juurde.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi