Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 398
Registr. kuupäev 27.10.08
Kaebuse osapooled Aivo Peterson ajalehe Gorod artikli "Aivo Peterson povtorno iskljutšen" (N 43/2008) kohta.
Sisu Au ja väärikuse riive
ASN lahend 4.12.08 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Aivo Petersoni kaebust Narva tasuta ajalehes Gorod ilmunud artikli “Айво Петерсон повторно исключен” (“Aivo Peterson arvati teistkordselt välja”; Ivan Aleksejev, nr 43/2008) kohta.

Kaebuse kohaselt sisaldab artikkel väärväiteid, mida on kaebaja suhtes esitatud mõnitaval toonil. Kuigi Aivo Peterson esitas Keskerakonnast lahkumise avalduse 2004. aastal, leidis ta end partei liikmete hulgast ka 2008. aastal ja esitas lahkumisavalduse uuesti. Liikmenimekirjas püsimist tõendab Aivo Peterson väljatrükiga äriregistri teabesüsteemist. Ebatäpne on kaebuse kohaselt ka ajalehe väide, nagu oleks Aivo Peterson Raadio 4 saates väljendanud heakskiitu Ansipi valituskabineti otsustele. Alandavaks peab kaebuse esitaja ajalehe hinnangut, nagu oleks ta halvamäluline ja nõrgamõistuslik.

Ajalehe Gorod peatoimetaja Aleksandr Mjassojedov vastas ASNi päringule, et artikkel põhineb Keskerakonna Narva piirkonna juhatuse esitatud materjalil. Selle kohaselt arvati Aivo Peterson parteist välja 2004. aastal ning tema nime püsimine liikmenimekirjas on selgitatav tehnilise ja üsna inimliku veaga erakonna Tallinna büroos. Samas pole Peterson alates 2005. aastast maksnud liikmemaksu ega osalenud koosolekutel. Samuti ei ole Petersoni artiklis nimetatud “nõrgamõistuslikuks”. Väide, et Aivo Peterson toetab Ansipi valitsuskabineti otsuseid, põhineb Vikerraadio “Reporteritunni” saatel (15. okt 2008), mida Peterson ei ole vaidlustanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajaleht Gorod on rikkunud head ajakirjandustava. Toimetus on teadlikult avaldanud Aivo Petersoni mainet kahjustava materjali, manipuleerides seejuures faktide ja väärvaidetega. Selge manipulatsioon on väide, nagu olnuks püsimine Keskerakonna ridades üksnes Aivo Petersoni ettekujutuse vili. Aivo Peterson oli äriregistri järgi Keskerakonna liige tõepoolest ka veel jaanuaris 2008. Tema lahkumisavalduse mittekajastumine registriandmetes on Keskerakonna keskbüroo eksimus ning see asjaolu oli ajalehe vastuse kohaselt teada ka toimetusele. ASNil puudub küll teave, kas artikli autor Ivan Aleksejev on Keskerakonna Narva piirkonna juhatuse liige või muul moel sellega seotud, nagu väidab kaebuses Aivo Peterson, kuid toimetusel lasus kohustus kontrollida artikli põhiliste väidete paikapidavust ka juhul, kui artikli autor ei ole toimetuse töötaja.

Samuti tekitab küsitavusi ajalehe väide, nagu õigustanuks Aivo Peterson Raadio 4 saates Ansipi valitsuse tegevust pronkssõduri teisaldamisel. ASN sai Raadio 4lt teavet, et kõnealust teemat ei ole Aivo Petersoniga Raadio 4 eetris käsitletud. Ka ajalehe peatoimetaja kinnitusel tuginetakse tegelikult Vikerraadio, mitte Raadio 4 saates väljaöeldule, kuigi artiklis on viide Raadio 4 saatele.

Samas on põhjendamatu kaebuse esitaja etteheide, nagu oleks teda artiklis süüdistatud Ansipi kabineti otsuste toetamises tervikuna. Niisugust väidet vaadeldavas artiklis ei sisaldu. Samuti ei ole artiklis nimetatud Aivo Petersoni “nõrgamõistuslikuks”.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi