Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 395
Registr. kuupäev 24.7.08
Kaebuse osapooled Vassili Zablotski Eesti Päevalehe kirjutise "Altkäemaksu võtnud ametnik osutus ka aaretekütiks" (T.Mazur, 17.3.08) kohta.
Sisu Väärinfo avaldamine, moraalse kahju tekitamine
ASN lahend 4.12.08 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Vassili Zablotski kaebust Eesti Päevalehe kirjutise “Altkäemaksu võtnud ametnik osutus ka aaretekütiks” (Tanel Mazur, 17.03.2008) kohta.

Kaebuse järgi on ajaleht kaebuse esitajat alusetult süüdistanud seadusevastases tegevuses. Nimelt kontrollis kaebuse esitaja metalliotsija töökorras olekut. Ajakirjanik tegi aga tema kohta avalduse politseile, mida lõpuks menetles muinsuskaitse inspektor. Ka viimane leidis, et Zablotski tegevuses puudub väärteo koosseis. Eesti Päevalehes ilmunud artikkel kahjustas oluliselt kaebuse esitaja mainet tema suhtlusringkonnas ning põhjustas hingelisi üleelamisi nii talle kui ka ta pereliikmetele.

Eesti Päevaleht ASNile oma seisukohti ei selgitanud, küll aga tegi kättesaadavaks peatoimetaja Lea Larini vastuse Vassili Zablotski pretensioonile. Selle kohaselt tabas ajakirjanik kaebuse esitaja avalikus kohas metalliotsija ja labidaga. Artikkel toob ära ka Zablotski juhtumi kohta öeldud sõnad. Lisaks ei keskendu artikkel üksnes nimetatud sündmusele, vaid asjatundjate kaasabil käsitletakse laiemalt metallidetektori abil omavolilise muinsuste väljakaevamise probleemi. Peatoimetaja hinnangul on omavoliline muinsuste väljakaevamine oluline teema, mis väärib arutelu meedias.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Olulise teema avamiseks on valitud ebasobiv, konkreetset isikut põhjendamatult süüdistav viis. Loost ega taustmaterjalist ei selgu, et Vassili Zablotski oleks vaadeldavalt juhul tegelnud muinsuste omavolilise väljakaevamisega, mistõttu on ka ebakohane nimetada teda “aaretekütiks”. Narva muinsuskaitse inspektor leidis sama juhtumi suhtes läbiviidud väärteomenetluses, et Vassili Zablotski tegevuses puuduvad väärteo tunnused. Labida ja metalliotsija käeshoidmine garaažide vahetus läheduses ei tee iseenesest kellestki veel seaduserikkujat. Samuti ei õigusta avalikke tõendamata süüdistusi kohene kommentaari pakkumine toimetuse poolt.

ASNi hinnangul ei ole kohane kasutada inimest illustratsioonina probleemi juures viisil, mis heidab talle põhjendamatult varju. Esikülje suure viitega “Aardekütt” ja artiklit illustreeriva suure fotoga Vassili Zablotskist keskendub artikkel pigem konkreetsele isikule kui üldisemale probleemile. Kuigi Vassili Zablotskil on tulenevalt varasemast ametist ning neli aastat tagasi sooritatud kuriteost teatav avaliku elu tegelase staatus, on kahe asjaolu seondamine konkreetses artiklis meelevaldne ja põhjendamatu. Omavolilise muinsuste väljakaevamise probleemi laiema käsitluse juures puudub igasugune vajadus kunagise kriminaalkaristuse mõistmise detailide meenutamiseks. Pigem püütakse selle abil luua süüdimõistvat konteksti olukorras, kus etteheited aardeküttimises ei ole tegelikult tõendatud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi