Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 392
Registr. kuupäev 18.7.08
Kaebuse osapooled H.H. SL Õhtulehe artikli "Võsas maganud mees tapeti une pealt?" (A.Uustalu, 27.6.08) kohta
Sisu eksitava ja lähedasi halvustavalt solvava materjali avaldamine
ASN lahend 3.9.08 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas H.H. kaebust SL Õhtulehe kirjutise “Võsas maganud mees tapeti une pealt?” (Arvo Uustalu, 27.6.08) kohta.

Kaebuse kohaselt sisaldab artikkel surnu isiku ja surma põhjuste kohta valeväiteid, mis on tema lähedastele lisaks solvavad. Sealjuures ei takista hukkunu nime avaldamata jätmine väikeses kohas tema isiku identifitseerimist.

SL Õhtuleht ega ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et SL Õhtuleht on rikkunud head ajakirjandustava. Uudismaterjali puhul ei ole enne avaldamist piisavalt kontrollitud informatsiooni õigsust – ajalehes avaldatud esialgne versioon sündmuse käigust ja surma põhjusest osutus hiljem tegelikkusele mittevastavaks. Samuti tuleb asjaolusid meelevaldselt moonutavaks pidada väidet, nagu olnuks tegu eluheidikuga. Artiklist ei selgu, millisel allikal niisugune hinnang üldse põhineb. ASN nõustub kaebaja väitega, et selline hinnang on solvav surnu omastele ka olukorras, mil surnu isik ei ole nimepidi artiklis märgitud – väikeses kohas on kõigile kontekstiliselt teada, kellest käib jutt.

ASNi hinnangul puudub selle sündmuse suhtes igasugune põhjendatud avalik huvi, õigustamaks käesolevat rutakat oletustel põhinevat informatsiooni avaldamist esitatud ulatuses.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi